УНСС обучи първите си 57 доброволци-социални асистенти

На 18  април в университета приключи обучението на кандидатите за доброволци-социални асистенти. Студентите изслушаха цикъл от лекции по социална работа и доброволчество, запознаха се с професионалния профил на доброволците в съвременните условия, с правата на хората с увреждания, с психологията на  контакта  и етикетното поведение при работа с тях. Лектори бяха проф. д.с.н. Елка  Тодорова, доц. д-р Божидар Ивков и доц. д-р Кольо Рамчев.

От 63-та кандидати, 37 са от специалностите „Социология“, „Икономическа социология“,  13 от „Публична администрация“ и 7 от други специалности.

Първите доброволци-социални асистенти

От всички кандидати 57 издържаха изпита. Това са първите доброволци-социални асистенти, чиято основна задача е да помагат на студенти и докторанти с увреждания в обучителния процес на университета.

Тази социална иновация е част от заключителния етап на университетски проект, възложен от Ректорския съвет за създаване на подкрепяща среда за студенти и докторанти в УНСС с ръководител доц.д-р Мария Стоянова.

Галерия снимки от УНСС обучи първите си 57 доброволци-социални асистенти ...