Обучение за работа с пълнотекстови бази данни

В читалня 2 на университетската библиотека се проведе обучение на преподаватели и студенти за работа с пълнотекстовите бази данни, за които УНСС има абонамент.

Доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, даде начало на обучението и поздрави участниците от името на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Той подчерта, че такива тренировъчни часове по използването на университетските електронни ресурси с установен достъп се правят редовно и предстоят още, особено предвид значението на актуалните материали, налични само в електронен вид.

В читалня 2 по време на обучението

Маргарита Иванова от справочния отдел на библиотеката насочи вниманието на присъстващите към уеб страницата на библиотеката и се спря конкретно на възможностите, които дават Е-ресурси с реферативната база данни в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката, патентната информация, фактографската база данни за информетричен и наукометричен анализ. Тя очерта и пътя за ползването на Е-библиотеката с нейните над 300 електронни книги, както и на електронния каталог и електронния бюлетин.

Маргарита Иванова представя електронните ресурси на библиотеката

Галерия снимки от Обучение за работа с пълнотекстови бази данни ...