Международен воден мост 2013

понеделник, 25 март 2013 8:33

Студенти от университета участваха в „Международен воден мост“ по повод 22 март - Световния ден на водата. На събитието, организирано по инициатива на ООН и ЮНЕСКО, за пръв път домакин бе УНСС. То се проведе под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, с подкрепата на Студентския съвет. Срещата в зала „Факултетна“ бе на тема: „Мястото на водните ресурси в съвременната икономика“.

Студентите в зала "Факултетна"

Отбелязването на „Световен ден на водата 2013“ насочва вниманието на младите хора към най-скъпоценния жизненоважен ресурс на земята, отбеляза при откриването на форума Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет. Ние показваме, че сме ангажирани с проблемите, че обединяваме усилията си за по-ефективно използване на водата, каза студентския лидер.

На форума акцентираме върху влиянието на водата върху икономиката и околната среща, посочи ас. д-р Моника Моралийска от катедра „МИО и бизнес“. Тя благодари на ректора и Студентския съвет на университета за подкрепата, като изрази надежда, че този форум ще стане традиционен за УНСС.

Антоан Шотаров открива форума Ас. д-р Моника Моралийска

Срещата даде възможност за жив и актуален диалог върху основни акценти, свързани с добри практики по опазването и управлението на водите. Студентът Кристиан Атанасов представи пред колегите си своето виждане за „Водата и още нещо“ - презентация с много любопитни и малко известни факти за най-ценния ресурс на земята. Студентите коментираха проблемите на „скритите резерви“, влиянието на околната среда и човека, застрашените от безводие райони и др. „Водата през погледа на младия икономист“ бе темата на втората презентация, която даде на присъстващите конкретна информация, идеи и съвети за рационалното използване на водата.

Кристиян Атанасов по време на презентацията "Водата и още нещо" Нагледно за "Водата през погледа на младия икономист"

Срещата в УНСС бе част от диалога с представители на екологичните организации, академичните среди и младите хора в България. Специално за форум „Международен воден мост“ бе изградена онлай видео връзка, която направи възможно обединяването на десетки чествания в различни точки на страната и чужбина.

Галерия снимки от Международен воден мост 2013  ...