Публична лекция за защитата на интелектуалната собственост в САЩ и България

четвъртък, 28 февруари 2013 16:14

Публична лекция на тема: „Практики за защита на интелектуалната собственост в САЩ и  България“ изнесе Сейджи Ширатори,  зам.-ръководител на Политико-икономическия отдел на Посолството на САЩ у нас. Събитието бе организирано съвместно от катедра "Интелектуална собственост" и американското посолство.  

Публичната лекция на г-н Ширатори беше организирана по инициатива на катедра "Интелектуална собственост" на УНСС, ръководена от проф. Борислав Борисов и с координационната роля на гл. ас. д-р Николай Крушков. 

Лекцията има важно практическо значение, обогатява нашата академична култура с нови познания, дава по-широк поглед в областта на интелектуалната собственост, посочи проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС.

Ректорът поднесе на Сейджи Ширатори своята благодарност и изтъкна, че на събитието присъстват студенти от УНСС и Техническия университет, които искат да научат повече не само от своите преподаватели, но и от международните експерти в областта на интелектуалната собственост. При представянето на гост-лектора проф. Статев изтъкна, че той е работил в посолствата на САЩ в Прищина, Исламабад, Лисабон и други горещи точки в света, владее португалски, френски и български език.

Проф. Статев представя Сейджи Ширатори (вляво)

Сейджи Ширатори подчерта, че от няколко години работи по темата за интелектуалната собственост в България и констатира, че страната е направила сериозни крачки в тази област. С много примери и сравнителни данни той илюстрира как се прилагат правата върху интелектуалната собственост, борбата с фалшификациите и пиратството, които днес достигат застрашителни размери и оказват значително въздействие върху иновациите, растежа, заетостта и безопасността на потребителите.

Студентската аудитория

Галерия снимки от Публична лекция за защитата на интелектуалната собственост в САЩ и България ...