Младежка кръгла маса обсъди проблемите на Балканите в XXI век

Младежка кръгла маса на тема „Балканите в XXI век – българският поглед” събра студенти и докторанти от пет университета в страната, анализатори и представители на Министерството на външните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, неправителствени организации, Атлантическия клуб в България и др. Форумът бе организиран от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО),  Българското дипломатическо дружество, Института за икономика и международни отношения и Националната асоциация за международни отношения.

Участниците в кръглата маса в зала "Научни съвети"

Участниците в кръглата маса анализираха теми от социалния и икономическия живот на Балканите в три основни направления: „Балканите в глобалния свят“, “Балканският регионализъм – необходимост или утопия“ и „България и балканските съседи“. Презентациите и дискусиите се фокусираха върху актуалните проблеми за сигурността в региона, отношенията между Балканите и НАТО, България и съседните й страни, националната идентичност, интеграцията на държавите от Западните Балкани и др. Обсъдено бе и бъдещото членството на Република Македония в Европейския съюз, отношенията й с нашата страна, както и значението на евроинтеграцията на държавите от Западните Балкани за България. Анализаторското внимание бе насочено и към проблемите на околната среда и екологията, икономическата интеграция на страните от Балканите и преодоляването на регионалните проблеми.

Журито оценява презентациите на участниците

Авторитетно жури определи най-добрите презентации на кръглата маса и отличи с първа награда Анина Йовкова, студентка в направление „Политически науки“ на УНСС. На всички участници във форума бяха връчени сертификати.

Галерия снимки от Младежка кръгла маса обсъди проблемите на Балканите в XXI век  ...