Обществените трансформации в България, Европа и света анализираха водещи социолози

„Академичното ръководство подкрепя професионалното направление „Социология, антропология и науки за културата“ наред с другите професионални направления, защото нашата стратегия е обществеността да възприема УНСС именно като университет, който обхваща цялото поле на обществените науки, разбира се концентрирани в икономиката. Нещо повече, нашата цел и амбиция е УНСС да се утвърждава като лидер и в българската социологическа наука“, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на научната конференция на тема: „Обществената трансформация в България, Европа и Света”. Двудневният форум бе посветен на годишнини в преподаването на   дисциплината „Социология” и създаването на специалността и катедрата „Икономическа социология” в университета. Участници в конференцията бяха утвърдени преподаватели, учени и изследователи от български висши училища и научни институти,  експерти от държавни и обществени институции, докторанти и студенти.

Проф. д.ик.н. Стати Статев (вдясно) и проф. д.с.н. Михаил Мирчев

Форумите на катедра „Икономическа социология“ ректорът определи като „територии на задълбочени дискусии и обмен на идеи, разкриващи нови траектории за интердисциплинарни проучвания и решения на заплетени въпроси от съвременното динамично общество и икономическото ни развитие“. Проф. Статев посочи, че тази конференция е добър пример за продължение на традицията, а гаранция за нейния успех е тематичната й рамка. „Очевидно става дума за усилия да се анализират както социологически и икономически, така и политологически, социално-психологически, културологични и исторически аспекти на обществените промени, засягащи възможностите за по-високо качество на живот, за икономическа модернизация и ефективност, за устойчиво обществено развитие“, акцентира ректорът. Той посочи, че трансформациите в съвременното общество са от много дълбок и системен характер и причините за това се коренят не само във финансовата и икономическата криза от последните години, но и в критичното изчерпване на много от природните ресурси, в нарушеното екологично равновесие, в промяната на климата и зачестяващите природни катаклизми. „Причината е във философията и ценностите на съвременното общество“, обобщи проф. Статев и конкретизира, че сега светът търси нови форми за обществено устройство. Ректорът акцентира и върху високата отговорност на катедра „Икономическа социология“ в подготовката на студентите, в стремежа й да задълбочава техните познания в извършващите се динамични процеси, във взаимната обвързаност между авторитети и ценности, власт и политика, държава и гражданство, икономика и духовна сфера. Проф. д.ик.н. Стати Статев честити избирането на проф. д.с.н. Михаил Мирчев за председател на Българската социологическа асоциация (БСА) на нейния ХІІІ конгрес.

В голямата конферентна зала, където бе открит двудневният форум

Целта на научната конференция е чрез съвместно колегиално усилие да бъде постигнат ползотворен научен диалог -  с интердисциплинарен подход към съвременните динамични процеси на обществена трансформация в условията на глобален преход и световна криза, посочи проф. д-р Михаил Мирчев, председател на организационния комитет на форума. Трите дати, свързани с изучаването на социология в УНСС, той „събра“ в около 40-годишната биография на специалността и катедрата. „Живеем в изключително динамично време. Транформациите са това, което обосновава всички проблеми и всички въпросителни, ставащи все повече и по-дълбоки, свързани с икономиката, но минаващи и през политиката, за да стигнат до ежедневието и бита на хората, до техните културни ориентации, ценности, идентичност и т.н.“, резюмира проф. Мирчев. Той обоснова географската „територия“ на  тематиката: „не само в България, но и в Европа и света, защото всичко се случва в едно единно пространство“. „Ние се вълнуваме преди всичко от проблемите на България, но световните и европейските реалности резултират при нас и затова това триединство е задължително“, посочи той.

Участници в конференцията

Приветствия към участниците във форума отправиха проф. д-р Росица Чобанова, научен секретар на БАН и възпитаник на УНСС, от Съюза на учените в България, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“ в УНСС.

В двудневната програма на конференцията бяха включени над 35 доклада и паралелно провеждащ се студентски форум. Предвижда се до края на март 2013 г. да бъде издаден сборник със статии и студии на участниците в конференцията.

Галерия снимки от Обществените трансформации в България, Европа и света анализираха водещи социоло ...