Атестат за професията получиха дипломантите от "Регионално развитие"

петък, 16 ноември 2012 9:54

На втора поредна церемония катедра „Публична администрация и регионално развитие“ връчи дипломи на своите бакалаври. В зала „Тържествена“ този път празнични тоги облякоха абсолвентите от специалност „Регионално развитие“. „Това е един от най-важните моменти в живота, защото ставате част от експертния потенциал на българското общество“, оцени събитието доц. д-р Соня Докова. Ние, преподавателите, сме уверени, че ще бъдете добри управници и то не само в национален мащаб, но и в структурите на Европейския съюз, формулира основанията за гордост и оптимизъм доц. Докова.

Абсолвентите от специалност "Регионално развитие"

Вашата специалност е гаранция за високо качество и високи възможности за професионална реализация, поздрави абсолвентите проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изрази очакванията си, че ще присъства и на дипломирането на випуска в магистърска степен, защото израстването в професията предстои. „Вашата специалност се е утвърдила като една от най-добрите“ и „Регионално развитие“ вече е марка за УНСС“, изтъкна проф. Павлова.

Проф. д-р Веселка Павлова приветства бакалаврите

Повод за гордост и високо самочувствие е да завършиш университета с най-висока институционална акредитация у нас и е с много добри позиции в Европа, каза проф. Павлова, която поздрави дипломантите и от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Зам.-ректорът изтъкна, че само преди броени дни УНСС отново получи най-висока оценка 9,65 сред висшите училища в страната и продължава да е лидер в университетското образование.

Проф. Павлова връчва дипломата на единствения пълен отличник на випуска

Проф. д-р Цветка Стоенчева, зам.-декан на факултет "Управление и администрация" и зам.-ръководител на катедра „Публична администрация и регионално развитие“, призова младите висшисти да пазят честта и достойнството на университета и им пожела здраве и оптимизъм.

В зала "Тържествена"

Галерия снимки от Атестат за професията получиха дипломантите от "Регионално развитие" ...