Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция

петък, 09 ноември 2012 13:50

Международна научна конференция „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” събра учени, преподаватели и докторанти в конферентните зали на университета. Форумът, който се проведе под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев, беше организиран от катедра „Икономика на туризма“.

„Тук е мястото да споделя с вас, че УНСС е №1 и за следващите шест години. В институционалната акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация нашият университет получи оценка 9,65 по десетобалната скала. Това може да ни радва, защото в периода 2012-2018 г. ние отново ще носим с гордост първенството в България, което означава, че сме официално признати за най-добрия университет в страната“, посочи ректорът Проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на конференцията. Той изрази увереност, че в предстоящата акредитация по професионални направления, професионално направление „Икономика“, в което е и специалността „Туризъм“, отново ще е с максимална оценка.  

От ляво на дясно: проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедра "Икономика на туризма", проф. д-р Димитър Тадаръков, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д.ик.н. Христо Първанов, проф. д-р Марин Нешков, проф. д-р Манол Рибов 

Катедра „Икономика на туризма“, под ръководството на проф. д-р Димитър Тадаръков, дава пример как трябва да се развива една катедра в съвременните условия - непрекъснато да усъвършенства учебната си програма, да реализира международни контакти, които водят до международно признание, да засилва връзките с бизнеса, посочи проф. Статев. „Аз лично съм изключително горд, че от тази година ще започне изучаването на специалност „Икономика на туризма“ на английски език,  акцентира ректорът и даде примери със Сорбоната, където „половината от преподаването е на английски“, и с университета в Милано, в който „от 2014 г. изцяло ще се преподава на английски“.  Ректорът оповести, че предстои да бъде направена втора съвместна магистратура в университета и се надява, че това ще бъде в катедра „Икономика на туризма“. „Това са причините които ме накараха убедено да поема патронажа на конференцията. А и след запознаването с тематиката и докладите на конференцията, наистина съм убеден, че тя ще бъде стъпка напред в анализиране на проблематиката“, каза проф. Статев и изрази надежда, че форумът ще спомогне за научното развитие и преподавателската дейност.

Ректорът (вдясно) приветства участниците в международната конференция

Шейсет и девет изследователи с 65 доклада участват в международната конференция. Чуждестранните учени са от университети и институти в Азербайджан и Франция, а българските – от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ИУ – Варна, СА „Д. Ценов“ – Свищов, НБУ, БУ, ШУ „К. Преславски“, АУ-Пловдив, РУ „Ангел Кънчев“, МВБУ-Ботевград, Колежа по туризъм в Ботевград и др., посочи при откриването на конференцията проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“ и председател на организационния комитет на форума.

„Катедрата работи в две насоки: дава научни обяснения на събитията в туристическия отрасъл  и прави анализи за бъдещото развитие в бранша – както в теоретичен, така и в практико-приложен аспект“, открои значимостта на изследователската работа в областта на туризма проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“.

Три основни доклада, включени в пленарното заседание, чуха участниците във форума. Анализ на пропуските в системите за качество в туризма направи проф. д-р Манол Рибов, доайен на катедра „Икономика на туризма“. Актуалните промени на туристическия пазар през XXI век конкретизира проф. д-р Димитър Тадаръков. За „Туристическата политика в науката за туризма“ говори проф. д-р Марин Нешков от Икономическия университет - Варна.

Форумът бе открит в голямата конферентна зала... ...след това работата му продължи в три секции 

Тематичните направления на конференцията бяха: Масов туризъм, Специализирани видове туризъм и Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор.

При откриването на форума с едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на патриарх Максим.

Галерия снимки от Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференци ...