УНСС вече е член на Европейския правен институт

вторник, 11 юни 2024 17:28

УНСС вече официално е институционален член на Европейския правен институт - European Law Institute (ELI).

Институционалните членове играят ключова роля в Института. С тях се провеждат редовни консултации, те имат право да предлагат идеи за проекти и да номинират представители за участие в консултативните комитети на организацията и консултативните комитети на членовете, които работят в тясно сътрудничество с проектните екипи на различни етапи от проекта. Освен това те имат възможност да поемат различни роли в работата на ELI, които не са предварително определени. Поради това институционалните членове са свободни да решават кога и по какъв начин да дават своя принос към проектите, включително дали да изпращат представители лично на ключови събития като годишната конференция и заседанията или да общуват от разстояние. Те могат също така да участват в групите по специални интереси.


Европейският правен институт (ELI) е независима, демократична, основана на членство организация с изтъкнати учредители. На 1 юни 2011 г. тя е създадена като Association Internationale Sans But Lucratif“ (AISBL) съгласно белгийското законодателство. ELI има за цел да инициира, провежда и подпомага изследвания, да прави препоръки и да предоставя практически насоки в областта на европейското правно развитие. Нейните значителни интелектуални ресурси са насочени към правото не такова, каквото е, а такова, каквото трябва да бъде. Членове на Института са представители на адвокатската гилдия, съдебната система, академичните среди и други юридически професии, което отразява богатството на правните традиции, правните дисциплини и професионалните рамки в цяла Европа.


   

Галерия снимки от УНСС вече е член на Европейския правен институт ...