Представители на Университета се срещнаха с родители на деца от Цариброд

петък, 07 юни 2024 16:21

Представители от УНСС в лицето на доц. д-р Георги Николов, ръководител катедра „Регионална развитие“ и координатор по споразумението с общините Цариброд и Пирот, гл. ас. д-р Никола Танаков и докторант Кристиян Герчев от Катедрата, се срещнаха с представители на месната власт и с родители на децата от ОУ „Христо Ботев“ в Цариброд, Сърбия.

Гл. ас. д-р Никола Танаков, доц. д-р Георги Николов и Кристиян Герчев (от дясно наляво)

На срещата присъстваха и Н. Пр. Петко Дойков, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия, Недялко Илиев, първи секретар в Посолството, проф. д-р Лозан Митев от Националната стопанска академия, Деян Милев, зам.-кмет, Зоран Джуров, председател на Общинския съвет на Цариброд, и други представители на Общината. Целта на срещата беше насочена към разясняване положителните страни на обучението на децата изцяло на български език по образователната система на Република Сърбия.  

Милена Ставров, директор на ОУ „Христо Ботев“, доц. д-р Георги Николов,  проф. д-р Лозан Митев и Н. Пр. Петко Дойков

Н. Пр. Петко Дойков, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия, посочи, че изучаването на български език в по-интензивен и по-голям обем ще направи децата по-конкурентни, включително ще увеличи възможността да кандидатстват в 52-та български университета, а завършвайки български университет, те ще получат диплома, която е конвертируема и призната в ЕС, което им предоставя още възможности. „Вие имате задачата да вземете решение за вашите деца, които могат да изучат равностойно още един език и да им дадете допълнителни възможности.“

Доц. д-р Георги Николов посочи, че „много територии в България и пограничните райони се обезлюдяват и причините за това са различни, като липсата на училища, аптека, здравен пункт. В същото време никой не може да ограничи правото на всеки да иска по-добър живот, по-добра среда и работно място, както и социални придобивки и затова е хубаво децата да имат възможности, а един език винаги отваря допълнителни врати“. Той подчерта, че е важно и местното самоуправление да създава благоприятна бизнес среда и да се грижи за повишаване на стандарта на живот на хората и община Цариброд е пример. Той припомни, че „Европа и нашият регион сме изправени пред негативна демографска ситуация със застаряване на населението. Затова ние трябва да се грижим за нашите деца, особено в пограничните региони. В съвременния свят, за да бъдат те успешни, е необходимо да имат компетенции, да знаят езици, да познават проблемите, затова дайте повече възможности на вашите деца.“ Доц. Николов допълни, че „всеки бизнес се стреми да обезпечи структурата си с кадри, които имат компетенции, знания и умения, в същото време според едно изследване човек през своя живот два пъти и половина сменя своята работа, което показва, че децата трябва да са подготвени с необходимото обучение и експертиза, с които да бъдат адаптивни, за да преследват мечтите си, а езикът е една предпоставка това да се случи“.

Проф. д-р Лозан Митев от Националната стопанска академия, чийто род е от този регион,  подчерта: „Езикът е сила. Ние идваме с чисто сърце и открито послание и когато вие правите избор трябва да прецените кое е по-добро за децата, за да живеят пълноценно и уверено. България има икономически и университетски потенциал и те могат да продължат образованието си безплатно. Нека мислим отговорно и вашите деца да се интегрират без сътресения.“

Преди срещата с родителите представителите на УНСС се срещнаха с администрацията на община Цариброд и обсъдиха постиженията и проблемите, с които се сблъсква българската общност и местната власт.

Със зам.-кмета Деян Митев С председателя на Общинския съвет Зоран Джуров

Това е поредната среща на представители на УНСС с българите в общините Пирот и Цариброд.

  

Галерия снимки от Представители на Университета се срещнаха с родители на деца от Цариброд ...