Процесът по декарбонизация беше тема на международен научен форум в Университета

четвъртък, 06 юни 2024 16:27

Международен научен форум „Ролята на енергийните общности в процеса по декарбонизация“ се проведе в нашия университет. Събитието бе организирано от Научноизследователския център по енергиен бизнес и инфраструктура на УНСС, съвместно с Политехническия университет Марке, Италия, Университета Киото, Япония, и Научноизследователския център по декарбонизация на „Сънотех Груп“, Германия.

Доц. д-р Владимир Зиновиев, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура и председател на Международния организационен комитет, поздрави присъстващите от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и представи официалните гости.

В откриващата част на събитието участваха инж. Георги Самандов, зам.-министър на енергетиката и докторант в УНСС, проф. д-р Джан Лука Грегори, ректор на Политехническия университет Марке, Италия, Александър Захариев, ръководител стратегия в „Сънотех Груп“ и Браян Уилсън, директор на Института по енергетика на Държавния университет на Колорадо.

Доц. д-р Владимир Зиновиев, проф. Алесандро Синти от Политехническия университет Марке, Италия, Браян Уилсън, инж. Георги Самандов, Александър Захариев, Славчо Нейков, председател на Института за енергиен мениджмънт (от дясно наляво)

„Провеждането на настоящото събитие, посветено на развитието на енергийните общности и на енергията от възобновяеми енергийни източници, е свидетелство за ангажираността и успешното сътрудничество на международните политически и академични среди по ключови за нашето съвремие предизвикателства, а именно – борбата с климатичните промени, енергийната сигурност, диверсификацията на енергийните източници и намаляването на зависимостта от вносни изкопаеми горива“, каза зам.-министърът на енергетиката инж. Георги Самандов и допълни: „Националната политика в областта на енергията от възобновяеми енергийни източници е съществен елемент от общата европейска енергийна политика в сферата на климатичните промени. Успешната й реализация е средство за постигане на целите и приоритетите на Европейския зелен пакт и определената цел за неутралност по отношение на климата на ЕС, за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030“.

Проф. д-р Джан Лука Грегори се включи онлайн в събитието. Той приветства участниците, подчерта важността на темата на форума в контекста на зеления преход и енергийната трансформация и отбеляза, че такива дискусии са необходими, защото академичните среди могат да допринесат за намирането на трайни решения в процеса по декарбонизация.

Александър Захариев представи дейността на „Сънотех Груп“ и добави, че компанията е лидер в предоставянето на интегрирани соларни решения на големите индустриални фотоволтаични паркове в Европейския съюз. Като продължение на тези услуги „Сънотех Груп“ осигурява поддръжка и управление на соларни централи и инсталации за съхранение на електроенергия за множество корпоративни клиенти, включително такива в България, както и така важната комуникация с търговците на електроенергия за оптимизация на производствения, балансиращия и икономически профил на всеки парк. Той отбеляза още, че светът като цяло върви към електрификация, защото тя води до спестявания на енергия.

Браян Уилсън посочи, че в глобален мащаб климатичните промени са променили и фокуса на политиката на държавите от енергийни доставки и използване на енергия към управление и намаляване на въглерода и декарбонизация. Той изтъкна, че е необходимо да се намерят бързи решения за енергийна трансформация и чиста енергия и се надява дискусиите на форума да помогнат в тази насока.

Фокусът на форума беше върху проблемите, свързани с реализацията на концепцията за енергийни общности от техническо и административноправно естество. В рамките на събитието бяха представени и подходи за тяхното преодоляване. На база proof of concept (доказателство за концепция) бяха анализирани икономическите ползи при мащабно развитие на визията за енергийни общности между общини, етажна собственост, малки предприятия и зарядна инфраструктура за електрическа мобилност. В панелите на форума с презентации и доклади се включиха водещи учени с доказан опит в енергетиката от САЩ, Италия, Япония, Швеция и България.

Събитието приключи с ползотворна дискусия.

   

Галерия снимки от Процесът по декарбонизация беше тема на международен научен форум в Университета ...