Кръгла маса „Акредитацията като гарант за доверието на пазара“ се проведе в нашия университет

сряда, 15 май 2024 6:12

Кръгла маса „Акредитацията като гарант за доверието на пазара – проблеми и перспективи“ се проведе в УНСС под патронажа на проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС. Партньор на форума бе Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА).

Проф. д-р Елка Василева, катедра „Икономика на природните ресурси“, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и инж. Ирена Бориславова, изпълнителен директор на ИА БСА

Ректорът на УНСС откри кръглата маса като акцентира на важността на темата.  „Акредитацията е оценка за качеството. Процесът по акредитация съвсем не е елементарен. Това са поредица от стъпки, които гарантират качеството и създават доверието. Когато говорим за акредитация, не можем да не споменем, че УНСС получи най-високата институционална акредитация сред българските университети от Националната агенция за оценяване и акредитация. Отчитам като голям успех и създаването на новата магистърската програма „Акредитация и оценка на съответствието“ в резултат на съвместните ни усилия с Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“, каза проф. д-р Димитър Димитров.

Приветствие от името на БСА отправи и инж. Ирена Бориславова. „Избрахме за наш партньор при създаването на магистърската програма лидера във висшето образование, най-стария и най-големия бизнес университет в България и в Югоизточна Европа - УНСС“, каза инж. Ирена Бориславова. Тя представи възможностите за реализация на студентите, обучаващи се в програмата, в структурите на Изпълнителната агенция. „Най-дългият път започва с малки крачки“, цитира тя стара китайска мъдрост и обясни, че „тази магистърска програма е важна крачка, която правим заедно, вярвайки че вървим по успешен съвместен път“.

„Процесът на акредитация е здравата основа, която обединява всички, които се включват в инфраструктурата на качеството, а когато има качество, има и просперитет“, каза проф. д-р Елка Василева, модератор на събитието.

Пленарен доклад на тема „Акредитацията в подкрепа на бъдещето на световната търговия“ изнесе инж. Ирена Бориславова. Тя представи целите и дейността на ИА БСА, развитието й от създаването до днес. Запозна присъстващите с европейските и световните органи по акредитация. „Светът е обвързан от стандарти. Те са в основата на най-важните житейски норми – стабилност, сигурност, качество и устойчивост. Системата за акредитация трябва да бъде гъвкава, но същевременно да поддържа висок стандарт“, обясни изпълнителният директор на  БСА.

Заместник-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова обстойно представи магистърската програма „Акредитация и оценка на съответствието“, като припомни, че има подписан меморандум за сътрудничество между двете институции, който поставя началото на ползотворното партньорство. „Учебният план, който съвместно създадохме, отговаря на съвременните изисквания и дава възможност в рамките на два семестъра студентите да придобият знания за същността и процеса на акредитация, за сертифициращите и одитиращи органи, за оценка на съответствието и много други, свързани с приложението на акредитацията във всички сфери на стопанския живот“, каза проф. Стоянова и разясни кои са деветте дисциплини, които се изучават, какви са методите на обучение и на оценка. „Ние сме първият университет, който стартира тази специфична програма, обхващаща широк периметър от акредитационни дейности и по този начин запълваме необходимостта от квалифицирани специалисти със знания и умения в областта на акредитацията и оценка на съответствието“. Благодари на БСА и на инж. Бориславова за ползотворното партньорство и съвместните инициативи.

Отношение по темата взе и доц. д-р Нончо Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, която реализира програмата,  който благодари на ИА БСА за активността при създаването на програмата.

Благовеста Шинева, управител на ЦИЕС ЕООД, член на Съвета по акредитация на ИА БСА, направи презентация на тема „Акредитацията – гарант за ефективност и устойчива конкурентоспособност на бизнеса“, а Атанас Атанасов, външен водещ оценител и технически оценител към ИА БСА, говори по темата „Акредитацията като възможност за професионално развитие“.

Участие в дискусията взеха преподаватели от УНСС, представители на бизнеса и експерти от ИА БСА.

Галерия снимки от Кръгла маса „Акредитацията като гарант за доверието на пазара“ се проведе в наши ...