Студентите от специалност „Енергиен бизнес“ се включиха в обучителната игра „Климатична фреска“

четвъртък, 25 април 2024 9:30

Замяната на въглищните ТЕЦ с ВЕИ и ядрена енергия, намаляването на личния въглероден отпечатък, брокерите да не търгуват с гаранции за произхода на енергията – това бяха само част от предложенията на магистрите от УНСС, специалност „Енергиен бизнес“, които се включиха в обучителната игра „Климатична фреска“.

Група от четиринадесет студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" участва в първия проведен в Университета уъркшоп - обучителна игра „Климатична фреска“. Те бяха разпределени в два отбора и трябваше, използвайки колективната си интелигентност, да  подредят пъзел от 42 карти, откривайки причинно-следствените връзки за глобалното затопляне, посочени в доклада на IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Използвайки трите часа по предмета „Енергийна политика“, студентите научиха повече за глобалното затопляне, в основата на което стои въглеродният отпечатък вследствие на човешката дейност. Те трябваше да осмислят проблемите, изобразени върху картите от играта и да предложат решения, които да подредят по степен на ефективност и трудност при изпълнението им.

Част от предложенията, съдържащи и чувството за хумор на младите хора, бе организирането на „национална кампания за регулиране на емисиите“, което би могло  лесно да се  изпълнение, но според студентите, няма да има голям ефект, тъй като мнозинството не е ангажирано с проблема на глобалното затопляне.

„Климатична фреска“ е уъркшоп, провеждащ се под формата на игра. Разработен е през 2015 г. от Седрик Рангенбак, френски експерт по въпросите на климата, бивш директор на проекта Shift, преподавател и консултант. Играта пресъздава концепцията за глобалното затопляне въз основата на научната информация по въпросите с изменението на климата, обобщени в доклада на IPCC (Междуправителствения панел за климатичните промени).

Представител на Асоциацията „Климатична фреска“ за играта за България е екоактивистът и политик Мартин Заимов, който заяви: „Много хубаво преживяване с умните студенти от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката", научния секретар на Катедрата доц. Борислав Арнаудов и Петко Трухчев. Надявам се, че са доволни и ще препоръчат играта на свои колеги от Университета. Освен за разбиране и осъзнаване на феномените на световния климат и ролята на хората и значението за тях, играта е уникална като средство за мобилизация на колективната интелигентност за намиране на решения за бъдещето".


Ето идеите на студентите:

 • Предизвикателства на климатичните промени - Пътят към устойчиво бъдеще
 • Въпрос на време
 • Нулево замърсяване на околната среда
 • Масово озеленяване
 • Намаляване на личен въглероден отпечатък
 • Разумно използване на електроенергия в бита
 • Държавна кампания за регулиране на емисиите
 • Създаване на система за търговия с емисии (квоти)
 • Създаване на прозрачен вторичен пазар на гаранции за произход
 • Инвестиции в технологии и в наука
 • Инкубатор за стартъпи в сферата на климатичните финанси и устойчивостта
 • Водород!
 • Използване на синтетични горива в петролната индустрия
 • Задължително саниране на стария сграден фонд
 • Рециклиране
 • Да наблегнем повече на възобновяемата енергия
 • Внедряване на ВЕИ
 • Разработване на помпено акумулиращи електрически централи
 • Усилена разработка на системите за съхранение на електрическа енергия
 • Замяна на ТЕЦОвете с АЕЦи като базов източник на електроенергия
 • Увеличаване на използването на ядрена енергия
 • Закриване на Топлофикация София
 • Инвестиции в енергийна ефективност
 • Подкрепа на електромобилността
 • Гражданите от западната част на България да пътуват до морето (или до източната част на
 • България) от май до септември задължително с електрически автомобил или с такъв, който отделя минимални емисии
 • Използване на градски транспорт в урбанизираните части

  

Галерия снимки от Студентите от специалност „Енергиен бизнес“ се включиха в обучителната игра „Кли ...