IV докторантско училище по право

четвъртък, 25 април 2024 9:50

За четвърта поредна година се провежда докторантско училище по право под патронажа на ректора на проф. д-р Димитър Димитров, с което се продължава инициативата, приета през 2021 г. по повод 30-годишнината на Юридическия факултет.

Доц. д-р Мирослав Димитров, декан на Юридическия факултет, ректорът проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Диана Маринова, научен секретар на катедра „Международно право и право на ЕС“

„С реализацията на първото по рода си докторантско училище по право УНСС стана новатор в прилагането на нестандартни форми на изява на докторантите. То е и основата за постигнатия забележителен успех на Университета, завоювал едно от челните места сред университетите с докторантски програми“, посочи при откриването доц. д-р Диана Маринова, научен секретар на катедра „Международно право и право на ЕС“. Тя уточни, че тази година акцентът е насочен не само към докторантите, а и към студентите, които ще могат да се включат по-активно чрез решаване на казуси и извличане на научни тези по различни научни проблеми.  

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров в своето приветствие уточни: „Трябва да се обхване целият жизнен цикъл на образованието на младите хора –  от средното образование до реализацията им в зряла възраст, и ние в УНСС го изпълваме със съдържание. Провеждаме срещи със средношколци, Ден на отворените врати, състезания и спортни празници с ученици, в същото време насърчаваме студентите и докторантите да са активни в своето развитие.“ Той сподели за дилемата дали да се финансират проекти със значими резултати, при които студентите и докторантите няма да могат веднага да се включат, или те да бъдат включвани във всеки един етап от стартираните проекти и уточни: „Нашата политика е да приобщаваме и насърчаваме възпитаници си да прохождат в науката, да усетят какво е да представят своите проекти пред колеги и преподаватели.“ Проф. Димитров отбеляза, че студентите от ЮФ са много активни и им пожела да постигат успехи и да продължават да се развиват.

Деканът на Юридическия факултет доц. д-р Мирослав Димитров също обърна внимание на новия момент в тазгодишното издание на докторантското училище по право: „От една страна, вниманието е насочено към докторантите, към обмяната на опита, който те са натрупали в хода на изследванията, към споделянето на трудностите, пред които са изправени. От друга страна, във втория ден акцентът ще бъде насочен към студентите. Ще се опитаме да ги приобщим към научните изследвания, защото докторантурата е надграждане на познанията, дори и да не се ориентират към научната дейност. Втората цел е чрез два казуса да се опитаме да демонстрираме тясната връзка между теорията и практиката на научните изследвания и прилагането им в практика“. Доц. Димитров допълни, че правото е приложна наука и подчерта, че научните изследвания при него в по-голямата си част са практико-приложни, защото теорията и практиката в правото общуват двупосочно.

Първият панел от първия ден на докторантското училище представя презентации на преподаватели по методология на обучението на докторантите по право и по академично писане. Във втория и третия панел докторантите – участници в научната сесия, ще представят своите теми.

Панелите от втория ден включват решаване на казуси с представяне на тези от отборите от докторанти и студенти.

  

Галерия снимки от IV докторантско училище по право ...