Четвърта научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“

сряда, 24 април 2024 16:17

В УНСС се проведе научна конференция „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“ за студенти и докторанти. Форумът бе организиран от Общоикономическия факултет съвместно със Студентския съвет при УНСС, под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров.

В откриващата част на събитието участваха доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, доц. д-р Михаела Мишева, зам.-декан по научноизследователската дейност на Общоикономически факултет, доц. д-р Николай Величков, зам.-декан по учебната работа на факултета и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, Илиян Чабуклийски, председател на Студентския съвет при УНСС, и гл. ас. д-р Иван Божикин, председател на Организационния комитет на конференцията и преподавател в катедра „Икономикс“.

Доц. д-р Михаела Мишева, Илиян Чабуклийски, доц. д-р Мария Воденичарова, доц. д-р Николай Величков, гл. ас. д-р Иван Божикин (от ляво надясно)

Събитието се провежда за четвърти пореден път и всяка година организирането на конференцията се предоставя на една от катедрите на Общоикономическия факултет. Водеща при организирането на тазгодишното издание на форума е катедра „Икономикс“.

Доц. д-р Мария Воденичарова поздрави присъстващите от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и подчерта: „Мисля, че стана една прекрасна традиция нашият университет да организира студентски и докторантски конференции и това показва колко активни са младите хора. Гордея се, че всички вие сте част от нашия университет и пожелавам успешно представяне“.

„За мен такива конференции са най-интересните събития, които една общност може да покаже, защото дават възможност за изява на младите хора. Надявам се в бъдеще някои от вас да решат да влязат в сградата на университета като преподаватели. Образованието не е нещо, което може да завършите. Това е процес, промяна, растеж, това е самият живот“, каза доц. д-р Михаела Мишева.

„Организацията на конференцията се осъществява на ротационен принцип, тази година катедра „Икономикс“ председателства Организационния комитет. Благодаря на целия Организационен комитет за успешната реализация на форума и на Студентския съвет за активната подкрепа“, каза доц. д-р Николай Величков и допълни: „Забелязвам, че с всяка изминала година има едно устойчиво нарастване на броя на участниците, което показва засилване на интереса на студентите и докторантите към участието в подобни научни форуми. Такива събития са от изключително значение, защото на тях студентите имат възможност да покажат своите разработки, научни търсения и идеи и съответно да им се даде публичност“.

„За мен е удоволствие да ви приветствам както от свое име, така и от името на организацията, която представлявам“, каза Илиян Чабуклийски, председател на Студентския съвет при УНСС и допълни, че Студентският съвет винаги е имал добро партньорство с Общоикономическия факултет и е удовлетворяващо, че за четвърта поредна година се организира подобна конференция, с толкова много участници. Той изрази надежда, че по време на дискусиите на форума ще се родят много нови идеи и проекти.

Гл. ас. д-р Иван Божикин също поздрави участниците в събитието и благодари на членовете на Организационния комитет за успешната реализация на конференцията.

На форума бяха представени 32 доклада от 44 участници. Докладите в рамките на програмата на конференцията включваха теми, свързани с икономиката, социологията, човешките ресурси, устойчивото развитие и др.

Събитието приключи с оживена дискусия.


Конференцията дава възможност на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от УНСС да представят своите теоретични разработки в широк спектър от тематични направления в областта на икономиката и социологията.

За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС в рамките на конференцията се предвиждат грамоти. Докладите от конференцията, които са приети за публикуване, ще бъдат издадени в електронен сборник с редакционна колегия и ISBN номер.

Научната конференция се организира по договор за частично финансиране на научен форум № НИД НФ-14-2024.


  

Галерия снимки от Четвърта научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и чове ...