Управлението на интелектуалната собственост в рекламната индустрия обсъди двудневен семинар

понеделник, 29 октомври 2012 14:11

Двудневен национален семинар с международно участие „Управление на интелектуалната собственост в рекламната индустрия“ събра в голямата конферентна зала водещи учени и специалисти. Форумът бе организиран от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Центъра по интелектуална собственост (ЦИС) на УНСС. Съорганизатори на събитието бяха Българската асоциация на комуникационните агенции и Българската асоциация на ПР агенциите.

Заседанието бе открито от проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Интелектуална собственост“ и директор на Центъра по интелектуална собственост на УНСС, който представи участниците и гостите на семинара.

Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и проф. д-р Борислав Борисов

„Убеден съм, че днешното събитие ще има сериозно значение за решаването на актуални и важни проблеми, което безспорно ще даде своя принос за издигане авторитета на нашия Център по интелектуална собственост, както и на университета като цяло“, отбеляза в приветствието си ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той посочи, че значението на интелектуалната собственост нараства не само в областта на рекламата, но и в световната икономика, в социалното и културно развитие във всички сфери. „С гордост ще отбележа, че Центърът по интелектуална собственост се утвърди като водещо научно средище в тази област не само в България. Свидетелство за това е участието в семинара на внушителен брой експерти и учени от чужбина“, изтъкна проф. Статев. Ректорът припомни два красноречиви факта: с титлата „доктор хонорис кауза“ на УНСС са удостоени генералните директори на СОИС д-р Камил Идрис (2000 г.) и проф. д-р Франсис Гъри (2009 г.), а м.г. на 20-годишнината на  катедра „Интелектуална собственост“ бе съобщена чудесната новина, че Центърът по интелектуална собственост ще администрира уеб портала на Световната интелектуална собственост „Обучението по интелектуална собственост“. Това е само едно от високите признания за огромните изследователски възможности и авторитет на Центъра по интелектуална собственост, изтъкна проф. Стати Статев. „Искам специално да отбележа професионализма на екипа и Центъра и лично на неговия основател и ръководител, почетния ректор на университета и ректор на УНСС от 2003 г. до 2011 г., проф. д-р Борислав Борисов“, изтъкна проф. Статев и посочи, че тази неделима част от академичното семейство утвърждава традициите и авторитета на УНСС.

Проф. Стати Статев сподели новина: Преди броени дни на проф. Борислав Борисов, при посещението на проф. Статев и проф. Борисов в украинската столица, е присвоено званието „доктор хонорис кауза“ на Киевския университет по право към Националната академия на науките на Украйна. „Това е поредното както лично, така и институционално признание за високата значимост на успехите ни в областта на интелектуалната собственост“, изтъкна проф. Статев.

От ляво на дясно: В. Йотов, проф. д-р К. Веселинов, проф. д.ик. н. Ст. Статев, проф. д-р Б. Борисов, д-р Д. Ганчев, М. Брашнарова, Ал. Дурчев

Очакваме интерактивни дискусии и осъществяване на полезни партньорства, оцени значимостта на семинара д-р Димитър Ганчев, и.д. директор на дирекция „Творчески индустрии“ към СОИС. Той уточни, че форумът е част от поредицата, която световната организация инициира в различните творчески индустрии. Дискусиите не са лесни, виртуалният свят прави така, че нарушенията не се виждат като престъпления, отбеляза Ганчев и насочи вниманието към идентифициране и разглеждане на отделните права на интелектуалната собственост.

В областта на авторското право нещата са твърде турбулентни и противоречиви, отбеляза в изказването си проф. д-р Камен Веселинов, председател на Патентното ведомство на Р България. Той изрази виждането си, че днес всички студенти трябва да придобиват познания в областта на интелектуалната собственост, въпреки че тази специалност се изучава само в УНСС. Вие, студентите в този университет, имате добра база за развитие, прогнозира професионалния шанс на бъдещите специалисти проф. Веселинов.

Участници в семинара В голямата конферентна зала

Валери, Йотов, директор на дирекция „ООН и Сътрудничество за развитие“ към Министерството на външните работи, възпитаник на УНСС, отбеляза, че рекламните индустрии са свързани с всички икономически сектори, а семинарът е отлична възможност за справянето с предизвикателствата в тази област. Д-р Георги Дамянов, директор на дирекция „Авторско право и сродни права” към Министерството на културата, акцентира върху ползата от такива форуми за всички, които се занимават с интелектуалното право. Разчитам семинарът да допринесе за по-голямо уважение и зачитане правата на хората, които създават интелектуална собственост, в частност в рекламната индустрия.

При откриването на форума

Какво очакват рекламните агенции от този семинар, коментира Мариана Брашнарова, директор на Българската асоциация на комуникационните агенции, възможността да се разбере каква е практиката в защитата на интелектуалната собственост, кои са най-наболелите въпроси и възможностите за съвместна дейност. Респектиращо е присъствието на форума, надяваме се да получим отговори на много въпроси и да видим практическите им решения, добави Александър Дурчев, председател на Българската асоциация на ПР агенциите.

На откриването на семинара присъстваха и проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, проф. д-р Петко Тодоров, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“ в УНСС и др.

Д-р Д. Ганчев насочи вниманието към икономическите аспекти на творческите индустрии

Форумът бе структуриран около обсъждането на осем основни теми: Творческа икономика и рекламна индустрия; Състояние на рекламната индустрия в България; Идентифициране на интелектуалната собственост в рекламната индустрия; Практики за използване на интелектуалната собственост в рекламната индустрия; Оценка на интелектуалната собственост в рекламата; Интелектуална собственост, реклама и Интернет; Добри практики в управлението на авторските права и други права на интелектуалната собственост в рекламната индустрия; Основни изводи и бъдещи насоки при управлението на интелектуалната собственост в рекламната индустрия, Интелектуална собственост и ПР.

Откриването на семинара бе излъчвано директно по интернет.

Галерия снимки от Управлението на интелектуалната собственост в рекламната индустрия обсъди двудне ...