Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“

С тържествено пленарно заседание в аула „Максима“ бе чествана 60-годишнината от основаването на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ). На юбилея бе посветена и международната научна конференция на тема „Криза и икономически растеж“. Юбилейното честване и международният форум събраха десетки представители на финансовата наука и практика, академичната общност, гости от авторитетни университети и институции от Италия, Русия, Германия, Украйна, Молдова и др.

Пленарното заседание бе открито от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и ръководено от проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан на факултета.

Националният химн оповести началото на тържественото заседание

Приветствие от името на ректора Проф. д.ик.н. Стати Статев прочете проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение.  В него се посочва, че изминалите шест десетилетия са време на академичен градеж и всеотдайност на няколко поколения, че тяхното дело е еманация на българската наука, академичната съвест и морал. Акцентира се върху високия авторитет на катедрата-юбиляр - създател на стандарти в образованието и науката. Финансово-счетоводният факултет винаги ще бъде на водещи позиции и все така свързан с академичното ни семейство, се посочва в поздравителния адрес на ректора. Проф. Павлова връчи на проф. Башева Почетния знак на ректора на УНСС „за високи постижения в учебната и научноизследователската дейност на Финансово-счетоводния факултет и по случай 60 години от неговото основаване“.

Проф. д-р Павлова връчва на проф. д-р Башева Почетния знак на ректора

От името на финансовия министър Симеон Дянков приветствие поднесе Свилена Симеонова, директор на дирекция „Вътрешен контрол“ в Министерството на финансите. Има имена, които са оставили трайни следи във финансовата теория и практика, се посочва в поздравителния адрес, в който факултетът е определен като „важен център за осъществяване на връзката наука-практика“ и „средище, в което се изграждат конкурентоспособни бакалаври и магистри“.

Запазена марка за високо качество нарече 60-годишния факултет проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата. Той посочи, че неговите випускници са много важни и отлично подготвени кадри за Сметната палата, а голяма част от служителите в нея са завършили ФСФ. Юбилеят той определи като „диамантена годишнина“, връчвайки плакета на Сметната палата.

Проф. д-р Валери Димитров поднася приветствие

Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на банка ДСК, член на Съвета на настоятелите на УНСС, поздрави факултета, като изтъкна, че честването на годишнината преминава не под звуците на „празнични фанфари“, а с важна международна научна конференция. Маринова окачестви ролята на банките като партньорска за бизнеса и посочи, че и в двете сфери разчитат на възпитаниците на ФСФ. „България има нужда от високо подготвените специалисти на факултета“, заключи тя.

Виолина Маринова на трибуната

Проф. Джанфранко Капудалио от университета в Болоня, Италия, председател на Комисията за създаване на италиански счетоводни стандарти, благодари на ректора на УНСС проф. Стати Статев за подписания меморандум за сътрудничество между двата университета и изрази увереност, че ще бъде осъществено ползотворно академично взаимодействие.

Като председател на Съюза на счетоводителите в България проф. д.ик.н. Иван Душанов приветства ФСФ, като отбеляза, че той е „марка и се носи с гордост от възпитаниците му“.  Бойко Костов, председател на УС на Института на дипломираните експерти-счетоводители (ИДЕС), заяви, че е горд, защото е възпитаник на факултета и през цялата си кариера е прилагал наученото в него. Проф. д.ик.н. Вячеслав Соколов от Санктпетербургския държавен университет по икономика и финанси, Русия, определи УНСС като „своя втора Алма матер“, а връзките между българския и руския университет - важни и перспективни. Водещ факултет в структурата на УНСС, високо качество на образованието, висококвалифициран академичен състав, знаещи студенти и можещи докторанти, бяха сред оценките в приветствието на доц. д-р Румяна Лилова, декан на факултет „Финанси“ на СА „Д. Ценов“-Свищов, от името на която тя връчи плакет на факултета-юбиляр.

Сред гостите бяха и доц. д-р Пламен Орешарски, финансов министър 2005-2009 г., депутат, и Левон Хампарцумян (в средата), главен изпълнителен директор и председател на УС на "УниКредит Булбанк" 

С приветствия и поздравителни адреси до Финансово-счетоводния факултет се обърнаха проф. д-р Цветка Стоенчева, зам.-декан на факултет „Управление и администрация“, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори, Икономическия университет – Варна, факултети и катедри на УНСС.

Подробна историческа справка и академична оценка за дейността на Финансово-счетоводния факултет направи в доклада си неговият декан проф. д-р Снежана Башева. Тя проследи с цифри и факти периодите на развитие през шестте десетилетия, открои водещите имена, спря се на международното сътрудничество, научната дейност, новите магистърски програми, сътрудничеството с университета Нотингам Трент и др. Сега в специалностите на трите катедри се обучават общо 3572 студенти, посочи деканът. „Ние, хората, трябва да бъдем промяната, която искаме да видим в света“, цитира в заключение проф. Башева мисълта на Махатма Ганди.

Проф. д-р Снежана Башева

Доклад за състоянието и академичната дейност на катедра „Счетоводство и анализ“ изнесе нейният ръководител проф. д-р Стоян Стоянов, председател на Общото събрание на УНСС. За катедра „Финансов контрол“ говори ръководителят й проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и заместник-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“. Доц. д-р Стоян Александров, ръководител на катедра „Финанси“, очерта нейното състояние и приоритети.

По повод 100-годишнината от рождението на проф. д-р Минко Русенов за неговото богато научно наследство доклад изнесе проф. д.ик.н. Велчо Стоянов. Проф. д.ик.н. Иван Душанов говори за академичното дело и научните постижения на проф. д.ик.н.Димитър Йорданов.

Участниците в честването поднесоха цветя пред паметника на основателя и първи ректор на университета проф. Стефан Бобчев.

Цветя пред паметника на проф. Бобчев

Юбилейната международна научна конференция „Криза и икономически растеж“ продължи в заседания по секции. В рамките на честванията на 60-годишнината от създаването на факултета се провежда и осмата международна научна конференция на младите научни работници „Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес“, със съорганизатор Студентския съвет на УНСС

Тържественото пленарно заседание бе предавано на живо по интернет.

 

Галерия снимки от Финансово-счетоводният факултет чества своята „диамантена годишнина“ ...