Нов професор на УНСС

петък, 26 октомври 2012 8:45

На 23 октомври диплома за „Професор на УНСС” получи още един уважаван член на нашето голямо академично семейство - д-р Димитър Панайотов Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”. Тя му бе връчена в тържествена обстановка от проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата”.

Проф. Първанов връчва дипломата на проф. Димитров

Съгласно установената традиция новоизбраният професор произнесе хабилитационно слово пред членовете на факултетния съвет на тема „Сценарийно планиране и счупени прозорци”. Присъства и екипът на катедра „Национална и регионална сигурност”.

Проф. д-р Димитър Димитров благодари на всички, с които е работил през годините и на тези, допринесли за неговото развитие като учен. Персонална благодарност бе отправена към ректора на нашия университет проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, проф. д.ик.н Димитър Й. Димитров, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д.ик.н Иван Георгиев, проф. д.ик.н. Йосиф Илиев, о.р. ген.-лейтенант Стоян Андреев, а също на проф. д-р Дейвид Грийнууд и о.р. ген.-майор д-р Йоханес Гербер, от които се е учил по своя професионален път.

Проф. Димитров произнася хабилитационното си слово

В експозето си проф. Димитров представи приложението на метода на сценарийното планиране в сигурността и бизнеса. Икономиката и сигурността са неделими, подчерта той. „Сценарийното планиране е като една голяма и красива приказка, в която има наука, връзка на науката с бизнеса, бизнес приложение с огромен ефект и разбира се, военните, които стоят в основата на разработването на този инструментариум.”

Проф. Димитров заяви своя изследователски интерес към теорията на счупените прозорци, съчетана със сценарийното планиране. „Нека всички заедно да се опитаме да намерим счупените прозорци, които ще ни помогнат да видим бъдещето”, призова той.

Професор Димитър Димитров е роден през 1963 г. в Ямбол. Завършва ВИИ „Карл Маркс” през 1988 г. Преподавател е в катедра „Национална и регионална сигурност” от 1994 г. Научен секретар на катедрата от 1996 до 2007 г. Ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност” от 2007 г. Член на Академичния съвет и на Комисията по етика на УНСС. Стипендиант на фондация „Фолксваген” и фондация „Форд”. През 1997 г. е на специализация по проблемите на гражданско-военните отношения в Университета в Грьонинген, Холандия, а през 2000 г. специализира по въпросите на конверсията в Международния център за изследване на конверсията в Бон, Германия. От 1999 г. участва в проекта на Стокхолмския институт по проблемите на мира, участник е по програмата на Европейската научна фондация COST A25 по проблемите на незаконния трафик на малки оръжия. Автор е на над 80 научни публикации и има участие в редица национални и международни изследователски проекти по въпросите на отбранителното бюджетиране, прозрачност и отчетност на разходите за отбрана, отбранителната индустрия, модернизацията на въоръжените сили, икономическите аспекти на тероризма,сценарийното планиране в отбраната и сигурността и др. 

Галерия снимки от Нов професор на УНСС ...