УНСС гостува на Априловската гимназия

четвъртък, 04 април 2024 10:54

Дванадесетокласниците от Априловската гимназия в Габрово получиха информация за най-големия икономически университет не само в България, но и в Югоизточна Европа.

В представянето на Университета гл. ас. д-р Емилия Дунева от катедра „Управление“ обърна внимание на специалностите, които предлага Университетът, като посъветва учениците да проучат учебните планове и какви дициплини ще изучават, както и каква реализация предполага дадената специалност. Тя ги запозна и с начините за кандидатстване, включително чрез пробните изпити във формат ДЗИ, единния приемем изпит и състезанията.

Директорът на гимназията г-жа Елвира Христова подчерта, че  като част от професионалното ориентиране е добре зрелостниците да се запознаят с възможностите, които предлагат различните  университети, за да могат да вземат отговорно решение как да продължат образованието си.

Д-р Емилия Дунева и директорът на гимназията г-жа Елвира Христова (от ляво надясно)

В Априловската гимназия учениците се обучават в паралелки по хуманитарни науки, със специалност „Маркетингови проучвания“ и паралелки, в които се изучават 5-те езика, които се преподават в УНСС. Затова на срещата стана дума и за възможностите за признаване на владеенето на чужд език в Университета, както и за проекта ENGAGE.EU и програмата „Еразъм+“, които ще усигурят на бъдещите студенти надграждане на знанията по чужди езици на следващо ниво. Дванадесетокласниците научиха и за дуалните програми с различни чуждестранни университети, от които могат да получат двойни дипломи.

Д-р Дунева насочи вниманието на зрелостниците и към стажантските програми, които УНСС предлага. Учениците се запознаха и с възможностите за развитие и бъдеща професионална реализация след завършване на университета.

Представена бе и спортната ни база с условията, които предлага за практикуване на различни видове спорт, както и студентските общежития, право на които има всеки студент.

Д-р Дунева с бъдещите студенти

Галерия снимки от УНСС гостува на Априловската гимназия ...