В УНСС се проведе тематичен семинар „Повишаване на способностите при кризи чрез безпилотни летателни системи“ по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

петък, 29 март 2024 15:31

Катедра „Национална и регионална сигурност“ в съответствие със заложените дейности по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО) организира тематичен семинар „Повишаване на способностите при кризи чрез безпилотни летателни системи“.

Ръководителят на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор на ННП СиО за УНСС доц. д-р Нончо Димитров откри събитието, представи Програмата и партньорите, които участват в нея, като изтъкна, че темата на семинара за повишаване на способностите при кризи чрез безпилотни летателни системи е много актуална и се надява дискусията в рамките на форума да даде необходимите отговори и да представи възможностите за използването на безпилотните летателни системи в различни кризисни ситуации.

Доц. д-р Нончо Димитров

Д-р Христо Станев, който е бил началник на сектор „Военно ръководство на въздушното движение“ в командването на Военновъздушните сили (ВВС) и е защитил докторантура в катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС на тема „Развитие на системата за управление на държавното въздухоплаване в Република България“, представи действащата система за управление на държавното въздухоплаване в Република България, съгласно изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и запозна присъстващите с базовите регламенти, които определят дейността на авиацията и безпилотните летателни системи.

Той разгледа и възможностите дронове да се използват при изпълнение на специални операции по Регламент 923/2012, а именно при полицейски и митнически мисии, мисии за наблюдение на въздушното движение и преследване, мисии за екологичен контрол, осъществявани от държавните органи или от тяхно име, операции за търсене и спасяване, медицински полети, евакуации, борба с пожари и дерогации, които са необходими за гарантиране сигурността на държавните ръководители, министри и държавни служители от подобен ранг.

Д-р Станев подчерта, че е необходимо да се създаде адекватна нормативна уредба за използването на безпилотните летателни системи, защото в момента се разчита само на регламенти и на една наредба, която е насочена по-скоро към гражданските оператори на безпилотни летателни системи, а не към държавните структури, които използват такива.

В дискусията активно се включиха и хон. преп. Огнян Огнянов от катедра „Национална и регионална сигурност“, и Стефан Христозов от „Безпилотни системи България“, които посочиха, като основен проблем, че нашата страна закъснява с производството и внедряването на безпилотни летателни системи.

Д-р Веселин Василев, изпълнителен директор на „Клъстер аеро-космически технологии, изследвания и приложения“ коментира възможностите за европейско финансиране на подобни дейности и разгледа проблемите, свързани с липсата на конкретни програми, насочени към иновациите в сигурността и отбраната.

На събитието присъстваха студенти от специалност „Национална сигурност“ на УНСС и от Университета по библиотекознание и информационни технологии, които се включиха в дискусията като зададоха множество въпроси.

Галерия снимки от В УНСС се проведе тематичен семинар „Повишаване на способностите при кризи чрез  ...