Ученици от Испанската гимназия слушаха лекция „Етикет и протокол“ в УНСС

петък, 29 март 2024 15:05

Ученици от 11 клас от Испанската гимназия „Мигел де Сервантес“ с голям интерес слушаха лекцията „Етикет и протокол“ на доц. д-р Блага Благоева от катедра „Политология“. Учениците бяха придружени от Росен Ралчев, учител в гимназията и възпитаник на УНСС.

Доц. д-р Светла Бонева, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Блага Благоева и Росен Ралчев поставиха старта на събитието.

Доц. д-р Светла Бонева приветства учениците и представи доц. Благоева като изключителен лектор, който е издигнал нивото на преподаване на политическите науки в Университета.

В началото на лекцията си доц. д-р Блага Благоева обясни основната разлика между „етикет“, правила за междуличностно общуване и „протокол“, правила за поведение при официално и междуинституционално общуване. „Трябва да знаем и да спазваме основните етикетни и протоколни правила, защото те помагат за общуването“, обясни избора на темата лекторът.

Асистент по време на лекцията на доц. Благоева беше нейната дъщеря Ивана Танева, завършила Испанската гимназия с класен ръководител Росен Ралчев, сега студентка по медицина, която активно помагаше, показвайки правилата за поведение.

„Пръв поздравява, подава ръка този, който е с по-висок ранг или по-възрастен, както и дамата също първа подава ръка при поздрав или при целуване на ръка. Всъщност самото целуване не се прави, а има жест на целуване на няколко сантимента над ръката“, обясни етикетните правила при поздравите доц. Благоева.

В лекцията си доц. д-р Благоева се спря на основните проблеми на етикета и протокола при междуличностната и институционалната комуникация, като етикетните изисквания за облеклото и аксесоарите в различни ситуации, етикетните изисквания при невербалното общуване и поведение, основните елементи на държавния протокол и церемониал.

Засегнаха се правилата при изпълнение на химна – стои се мирно, военните козируват, не се говори, след химна не се ръкопляска. „Последното правило много често се нарушава“, обясни доц. Благоева. Лекторът илюстрира по интересен и дискусионен начин с примери от публичната сфера спазването и неспазването на основни правила на етикета и представи на вниманието на средношколците различни казуси за анализ.

Росен Ралчев и ст. преп. Стоян Апостолов, учител по английски език в Испанската гимназия и преподавател в УНСС в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, взеха активно участие в дискусията. На лекцията присъстваха преподаватели и служители от УНСС, които също се включиха в обсъждането.

Доц. Благоева направи и презентация „Какво предлага УНСС“ като представи  възможностите за кандидатстване и обучение, основните специалности в Университета и във факултет „Международна икономика и политика“. Запозна учениците и със специалностите с преподаване на английски език, с партньорството на УНСС с много чуждестранни университети, с международния обмен по програма „Еразъм+“ и с 9 европейски топ бизнес университета чрез ЕNGADE.EU. Наблегна и на най-високата институционална акредитация от всички висши училища в България, която УНСС получи, както и на почти 100% реализация на студентите след завършването.  

Галерия снимки от Ученици от Испанската гимназия слушаха лекция „Етикет и протокол“ в УНСС ...