Меморандум за сътрудничество с Делойт България

сряда, 27 март 2024 13:45

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и Силвия Пенева, управляващ съдружник  на Делойт България, подписаха меморандум, с който продължават сътрудничеството си от предишното споразумение от 2019 г. Двете страни се договориха да работят за съвместни инициативи, открити лекции, стажове за студенти, майсторски класове за магистри и бакалаври и други мероприятия, свързани с подпомагане на обучението на студентите на УНСС и тяхната професионална реализация.

Проф. д-р Димитър Димитров посочи важността на това сътрудничество, тъй като един от приоритетите на Университета е изграждане на партньорски отношения с бизнеса. „Всичките тези споразумения с бизнеса са в името на нашите студенти. Да се докоснат до практиката, до професионалисти като вас, да провеждат стажове в големи компании като вашата, всичко това е от огромна полза за тях и за бъдещото им кариерно развитие“, каза проф. д-р Димитър Димитров.

„За нас е удоволствие да работим с Вас, с вашите преподаватели и студенти. Счетоводството е езикът на бизнеса и ние досега активно комуникирахме с катедра „Счетоводство и анализ“, но с този нов меморандум искаме да надградим нашето сътрудничество. Освен за студентите по счетоводство, да разширим обучението и стажовете за студенти от Юридическия факултет, факултетите „Приложна информатика и статистика“, „Управление и администрация“ и катедрите „Финанси“, „Финансов контрол“, „МИО и бизнес“ и др., да  предложим различни форми на стаж в компанията за бакалаври и магистри, както и да провеждаме нови майсторски класове“, каза Силвия Пенева, управител на  Делойт България, възпитаник на УНСС, завършила с отличие „Счетоводство и анализ“.

Проф. д-р Даниела Фесчиян, ръководител на катедрата  „Счетоводство и анализ“, акцентира върху големите ефекти от сътрудничеството с Делойт България: проведени майсторски класове за магистрите на изключително интересни тематики, като МСФО стандарти, ESG стандарти, изкуствен интелект в счетоводството, а за бакалаври – по Excel и процесите на инвентаризация. „И тези майсторски класове, които Делойт България предлага, вече са включени в нашите планове и така ние обогатихме учебните програми с практически знания, които специалистите от компанията надграждат. И нещо много важно, Делойт България продължава да подкрепя като финансира служителите си, студенти от международно акредитираната ACCA магистърската програма „Счетоводство и финансов контрол с преподаване на английски език“, работещи при тях, в полагането на останалите изпитите за придобиване на квалификацията ACCA. Искам да отбележа, че г-жа Силвия Пенева, управляващ съдружник на Делойт България, част от мрежата на Делойт, най-голямата международна консултантска компания в света, е доказателство докъде може да стигне един студент от специалност „Счетоводство“ на УНСС. Тя е пример за нашите студенти“, каза професор Фесчиян и припомни, че г-жа Силвия Пенева е първата жена, станала съдружник в мултинационалния гигант в България.

Г-жа Пенева запозна присъстващите с новооткритата практика на Делойт Централна Европа за подпомагане на предоставянето на професионални услуги към стратегически и ключови клиенти и мащабни проекти на Делойт на регионално и глобално ниво (Deloitte Central Europe Tax & Legal Business Delivery Solutions). Екипът на новосъздадената практика в София функционира безупречно като хъб, който включва основно звено в София и специализирани екипи в Централна Европа. Предоставя на регионалните и глобалните клиенти на Делойт данъчни, финансови, счетоводни услуги, решения за технологично развитие, както и правни услуги за съответствие и докладване на бизнеса.

Регионалните възможности на Делойт за отдалечено предоставяне на услуги в Централна Европа се основават на екип от почти 2500 експерти по данъчни и правни консултации, както и над 500 специалисти в отдалеченото предоставяне на решения в областта на данъците, финансите, счетоводството, правното съответствие и развитието на технологии. Екипите ползват над 20 езика, като ангажирани специалисти работят безпроблемно на различни места и улесняват предоставянето на услуги на клиентите на Делойт в Централна Европа. За студентите от УНСС практиката предлага разнообразни и уникални възможности за старт на кариерата и кариерно развитие в сферата на професионалните услуги, като екип от професионалисти е ангажиран с обучението от първия работен ден.

Координатор от страна на УНСС отново е доц. д-р Мария Маркова от катедра „Счетоводство и анализ“, която е работила отговорно през последните години по споразумението и даде идеи за разширяване на партньорството с нови инициативи. От страна на Делойт България оперативен координатор по реализацията на меморандума е Галена Жеркова – мениджър „Човешки ресурси“.

 

На подписването на меморандума присъстваха проф. д-р Даниела Фесчиян, ръководител на катедрата  „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, Силвия Пенева, управляващ съдружник  на Deloitte България, доц. д-р Мария Маркова и Галена Жеркова, координатори по споразумението

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество с Делойт България ...