Посещение на ученици от Молдова и Северна Македония

петък, 22 март 2024 17:19

Млади хора от Молдова и Северна Македония посетиха УНСС. Една част от тях припознават България като образователна дестинация, възползвайки се от Постановления 103 и 228 на Министерския съвет, даващи възможност за образователна дейност сред българите в чужбина и за приема им за студенти в българските държавни висши училища.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров посрещна гостите в зала „Академична“. Сред тях бяха доц. д-р Татяна Раковчена, в качеството си на председател на Общината на българите в Гагаузия, Молдова, г-жа Маринела Петреска, председател на Сдружението за „Македонско-българско приятелство“, гр. Битоля, Северна Македония, г-н Николай Димитров, генерален консул на България в гр. Битоля. На срещата от страна на УНСС присъстваха доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност, доц. д-р Светла Бонева, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Александър  Христов, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество, г-жа Гергана Кирилова, директор на дирекция „Кабинет на ректора“, доц. д-р Пламен Ралчев, ръководител катедра „Международни отношения“ и гл. ас. д-р Моника Панайотова от катедра „Международни отношения“.

„Зала Академична е историческо място за Университета. От 1974 г. тук заседава Академичният съвет и вече 50 години се вземат решения“, отбеляза проф. Димитров. Той обърна внимание на стената с носителите на почетното звание „Доктор хонорис кауза на УНСС“  и представи част от международните проекти, по които Университетът работи: „Развиваме сериозно международно сътрудничество. Ние сме част от европейския консорциум от водещи бизнес университети – ENGAGE.EU, който предоставя възможности за обмен на студенти и преподаватели и признаване на дипломи между университетите участници. Програмата „Еразъм+“ също дава добри възможности на нашите студенти за международен обмен. Искаме да засилваме международното сътрудничество и затова имаме зам.-ректор, който отговаря за него.“ Той даде пример с преговорите за сътрудничество, които се водят с Узбекистан, и действащата образователна  програма с Китай: „В съвременния глобален свят трябва да има мрежи от университети, които да дават различни възможности за обучение, проекти и работа“.

Доц. Янко Христозов, доц. Александър Христовдоц. Пламен Ралчев, доц. Татяна Раковчена

Доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност и отговарящ за международните програми и проекти, чуждестранни студенти и дуални програми, допълни представянето на Университета: „Нашият университет има стогодишна история. Студентите ни са над 20 000 души, което ни отрежда първото място като най-голям бизнес университет не само в България, но и на Южните Балкани. Виждам млади хора, на които им предстои да вземат важно решение в своя живот и си спомням момента, когато аз бях ученик и въпреки натиска на моите родители избрах да продължа образованието си в УНСС, за което не съжалявам.“ Той обърна внимание на уникалната, модерна материална база – учебни зали, общежития, спортна зала, с която Университетът разполага. „Преподавателите са едни от най-добрите професионалисти в България. Ние сме и един от най-дигитализираните университети в България“, уточни доц. Янко Христозов.

Доц. д-р Светла Бонева, декан на факултет „Международна икономика и политика“, посочи, че вече е имала възможността да се запознае с учениците в залата в рамките на проект по програма „Младеж“, финансирана от „Еразъм+“. Това, което я радва е, че те имат много добро ниво на владеене на български език, което премахва всички бариери за учене пред тях: „Ще се радваме да ви посрещнем в нашия университет.“

Г-н Николай Димитров, доц. Светла Бонева, г-жа Гергана Кирилова, г-жа Маринела Петреска
Д-р Моника Панайотова с ученици
Кандидат-студент, избрал да учи специалност „Международни икономически отношения“ в УНСС

      

Галерия снимки от Посещение на ученици от Молдова и Северна Македония ...