Студенти се запознаха с ролята на кадастъра в бизнеса с имоти

понеделник, 11 март 2024 16:00

Катедра „Недвижима собственост” организира информационна среща за студентите с представители на фирма „Мапекс“ АД.

В рамките на събитието инж. Александър Лазаров, изпълнителен директор на „Мапекс“ АД, изнесе лекция за ролята на кадастъра в бизнеса с имоти.

Деканът на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Недвижима собственост“ проф. д-р Георги Забунов представи лектора и подчерта, че  в периода 2009 - 2013 г. инж. Александър Лазаров е заемал поста изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и е създател на ГИС София. Проф. д-р Георги Забунов обърна внимание, че „Мапекс“ АД повече от 20 години работи за развитието на качествени геодезически и геоинформационни услуги и осигуряване на обслужване според най-високите стандарти в областта на геодезията и географските информационни системи и допълни: „Убеден съм, че тази среща ще бъде не само много полезна, но и интересна за вас, защото ще ви даде възможност да почерпите опит и да общувате директно с доказани професионалисти“.

Проф. д-р Георги Забунов

Основни акценти в изложението на инж. Александър Лазаров бяха собствеността, елементите на устройството на територията, влиянието на устройството на територията върху собствеността и влиянието на устройството на територията върху инвестициите в недвижими имоти.

Инж. Александър Лазаров

Лекторът отбеляза също и важността на географските информационни системи (ГИС), които представляват съвкупност от компютърен софтуер и хардуер за създаване и управление на геоинформация. В световен план, а от години и в България, ГИС имат широк обхват на приложение както в публичния, така и в частния сектор. Чрез тях успешно и надеждно се управлява информация за територията, активите и инфраструктурата.


„Мапекс“ АД е водеща българска геоинформационна компания, предоставяща геодезически услуги и ГИС решения на българския пазар повече от 20 години.

Технологичните решения на компанията дават възможност за ефективно управление на геоинформация, работни процеси и активи на организации в публичния и частния сектор.

„Мапекс“ предлага пълна гама от услуги, свързани с геодезия и кадастър, като геодезически измервания, трасиране, проектиране, контрол на строителни работи или разработка на кадастрални карти и регистри, фотограметрични заснемания, дистанционни измервания с дронове и др.

Предлага готови софтуерни и ГИС решения с широк обхват на приложение. Такива са пълнофункционална ГИС – фамилията Tobel, ZiGO – решение за спедиторски компании, VTrans – решение за трансформация на координати и др.


  

Галерия снимки от Студенти се запознаха с ролята на кадастъра в бизнеса с имоти ...