Наш преподавател участва в заседание на Групата на високо равнище към ООН за партньорство за устойчиво развитие

четвъртък, 07 март 2024 19:34

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов, който е преподавател в УНСС, взе участие в 33-ото заседание на Групата на високо равнище за партньорство, координация и изграждане на капацитет за статистика за Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, което се проведе на 25 февруари в централата на ООН в Ню Йорк. Доц. Атанасов е в САЩ като един от петимата представители в Групата за региона на Северна Америка и Европа и представител на България в 55-ата сесия на Статистическата комисия на ООН (СКООН), най-висшият орган в международната статистическа система, в който се разглеждат и одобряват глобалните статистически стандарти.

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов (в средата)

По време на заседанието на Групата беше обсъдена работната програма за настоящата година, както и отчетът за дейността й през 2023 г., който предстои да бъде представен пред СКООН. Сред обсъжданите теми бяха подготовката на следващия Световен форум за данни на ООН, който ще се проведе от 11 до 14 ноември 2024 г. в гр. Меделин, Колумбия, необходимостта от ревизиране на Глобалния план за действие от Кейптаун, приет по време на първия Световен форум за данни на ООН през януари 2017 г., както и глобални инициативи свързани, с финансирането на данни и статистики и др. 

Групата на високо равнище за партньорство, координация и изграждане на капацитет за статистика е създадена през 2015 г. и основната й задача е да осигури стратегическо ръководство по отношение на процеса на статистическо наблюдение и отчитане на изпълнението на целите за устойчиво развитие.

55-ата сесия на Статистическата комисия на ООН, в която председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов участва като представител на България, се проведе от 27 февруари до 1 март 2024 г. По време на сесията бяха обсъдени теми, свързани с основните принципи на официалната статистика, националните сметки, социалната и демографската статистика, преброяванията на населението и жилищния фонд, големите данни и други.

Галерия снимки от Наш преподавател участва в заседание на Групата на високо равнище към ООН за пар ...