Заместник-ректорът по международната дейност на УНСС участва в дискусия за транснационалното сътрудничество

четвъртък, 07 март 2024 17:06

Заместник-ректорът по международната дейност на УНСС доц. д-р Янко Христозов участва в дискусия за транснационалното сътрудничество, организирана от Британския съвет и Британско посолство в България. В срещата участваха и други заместник-ректори и експерти по международната дейност от почти всички висши учебни заведения в България.

По време на събитието бяха обсъдени добри практики по отношение интернационализацията на висшите училища и създаването на транснационални образователни програми, с фокус върху двойните дипломи и изследователските проекти и партньорства. Основно внимание се обърна на транснационалните образователни партньорства и видовете TNE програми - с акцент върху двойните дипломи. Бяха обсъдени случаи от съществуващи UK TNE партньорства, приложими в България. След това дискусията се съсредоточи върху програмите за изследователско сътрудничество между Великобритания и България, както и изграждането на доверие при намиране/контакт с университети в Обединеното кралство и управлението на устойчиви отношения с потенциалните партньори.

Като пример за добра практика от Британския съвет бяха посочени двете дуални магистърски програми „Digital Marketing” и „MBA on Global Operations and Analytics“ между УНСС и Abertay, Шотландия, които стартират от следващата учебна година. Програмите са трисеместриални, а обучаващите се в тях студенти ще получават двойни дипломи от двата университета.

Галерия снимки от Заместник-ректорът по международната дейност на УНСС участва в дискусия за транс ...