Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Британско-българската бизнес асоциация (БББА)

четвъртък, 07 март 2024 15:11

Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Британско-българската бизнес асоциация (БББА) се подписа в УНСС. Споразумението включва съвместни инициативи с цел подпомагане на обучението на студентите, организиране на публични лекции, конференции, академии и дискусии,  възможност за стажове във фирмите, членове на Асоциацията, обмен на информация и изготвяне на съвместни проекти.

Председателят на БББА Мирослава Костадинова и проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС

„За последните 4 години са подписани над 250 меморандума с големи корпорации, с правителствени и неправителствени асоциации и дружества, с които провеждаме съвместни програми, организираме бизнес академии, както и възможности за стажове. Надявам се следствие на този меморандум за сътрудничество да се разшири обхватът за успешно кариерно развитие на студентите“, каза проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, а проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, наблегна на приоритета на Университета да изгражда партньорски отношения с бизнеса. „Бизнесът вече ни припозна като университет, с който може да си партнира“, каза професор Стоянова.

Доц. д-р Васил Петков, ръководител катедра „МИО и бизнес“, доц. Моника Моралийска, заместник-ръководител катедра „МИО  и бизнес“, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, председателят на БББА г-жа Мирослава Костадинова, изпълнителният директор на БББА г-жа Десислава Митева и г-н Добри Стоев, координатор „Членове и партньори“ в БББА

Председателят на БББА г-жа Мирослава Костадинова и г-жа Десислава Митева, изпълнителен директор на БББА, благодариха за възможността да бъдат партньори на УНСС. „Ние разработваме програми, които помагат на българските студенти, завършили британски университети, да се връщат в България и да намерят подходящото за тях работно място“, каза председателят на Асоциацията, а изпълнителният директор обясни, че образованието е траен приоритет на Британско-българската бизнес асоциация, в която членуват над 250 фирми, като 60% от тях са британски международни компании с дейност в България, а 40% са български фирми, които развиват дейност на британския пазар.

Доц. Моника Моралийска е определена за оперативен координатор по реализацията на меморандума от страна на УНСС, а г-жа Десислава Митева е оперативен координатор от страна на БББА.

На срещата бяха обсъдени възможностите за стажантски програми с фирмените членове на БББА, както и за дуални програми, които да бъдат разработени съвместно от УНСС и британски университети.


Британско-българска бизнес асоциация

Неправителствена организация

Британско-българската бизнес асоциация е двустранна търговска камара с повече от 240 компании членове. Нашата мисия е да стимулираме и да подпомагаме бизнеса между Великобритания и България и да подкрепяме бизнес интересите на нашите членове.

Дейността ни е насочена към създаване на възможности за нашите членове да развиват своята дейност като общуват както помежду си, така и с членове на други бизнес асоциации. Богатият ни календар включва редица интересни събития по актуални теми. Основният фокус на работата ни е върху подпомагането на работните контакти и бизнес развитие между български и британски партньори.

Също така изпълняваме и ролята на информационна платформа за споделяне на новини, професионални консултации и нови възможности. Спомагаме за съвместна работа между компаниите и правителството за подобряване на цялостния бизнес климат в България и за развитието на страната като атрактивна инвестиционна дестинация.

БББА е форумът, чрез който нашите членове обменят помежду си добри практики. Правим икономическите отношения между България и Великобритания по-динамични и успешни като  работим тясно с Посолството на Великобритания в България, с Посолството на България във Великобритания и с британските търговски камари в цял свят. БББА е сред основателите и основните двигатели на Bulgarian Expansion Bridge – организация, базирана в Лондон, която подпомага български иновативни компании да се развиват на британския пазар.

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанс ...