УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Камарата на строителите в България

сряда, 24 януари 2024 16:03

УНСС и Камарата на строителите в България (КСБ) сключиха меморандум за сътрудничество. Под документа подписите си положиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Инж. Илиян Терзиев и ректорът проф. д-р Димитър Димитров

„Политиката на УНСС е да сближава обучението с практиката. Университетът развива дългосрочни партньорства с водещи компании, държавни институции и организации. Това дава много възможности и преимущества на нашите студенти да се докоснат до реалната бизнес среда, вече имаме успешно реализирани бизнес академии с Кауфланд и А1“, каза проф. д-р Димитър Димитров и подчерта: „Убеден съм, че с Камарата на строителите в България имаме голям потенциал за успешно партньорство не само по отношение на организиране на стажантски програми и академии, но в перспектива и за работа по съвместни проекти“.

Инж. Илиян Терзиев благодари за възможността Камарата на строителите в България да си сътрудничи с УНСС и заяви: „Смятам, че това е началото на едно прекрасно сътрудничество и съм убеден, че то ще е много полезно и за двете страни. Пристъпваме с удовлетворение и с желание това да бъде устойчиво партньорство и ще направим всичко възможно да реализираме идеите, които имаме за съвместни инициативи и дейности“.

В документа е записано, че УНСС и Камарата на строителите в България ще си сътрудничат чрез информиране на студентите от УНСС за провеждани стажове и публични събития за представяне на работата на организацията.

В обхвата на меморандума влиза още обмен на информация и публикации за дейностите и за провежданите по-важни събития от страна на КСБ и УНСС, както и съдействие за участие на представители на организацията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от Университета. Предвижда се и възможност за партньорство при подготовката на съвместни проекти и последващото им изпълнение и съдействие за провеждане на обучения в бакалавърски, магистърски и докторантски програми в УНСС за представители и специалисти на Камарата.

Сдружението ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от КСБ. Сътрудничество чрез взаимно съдействие при провеждане на други конкретни активности и събития като академии, представляващи взаимен интерес, също са част от споразумението.

Координатор по реализацията на меморандума за сътрудничество от страна на УНСС е помощник-ректорът проф. д.н. Кирил Стойчев, а от страна на КСБ е Димитър Копаров, директор на дирекция „Организационна политика, международна дейност и управление на проекти“.

Ректорът проф. Димитър Димитров, инж. Илиян Терзиев, инж. Любомир Качамаков и инж. Благой Козарев

   

Галерия снимки от УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Камарата на строителите в България ...