Курс по "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" в ИСК при УНСС

петък, 18 ноември 2011 0:00

На 17 ноември в Института за следдипломна квалификация - отделение при УНСС, стартира за пета поредна година едногодишен курс по "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора". Сред курсистите са управители и служители на ВиК дружества от цялата страна, на фирми от ВиК отрасъла, както и независими проектанти.

Курсът беше открит от доц. д-р Марчо Марков, заместник-ректор по продължаващо обучение в УНСС и директор на ИСК, а първите лекции бяха изнесени от г-н Пламен Никифоров - консултант по ВИК.

Галерия снимки от Курс по "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" в ИСК при УНСС ...