Крачка към професионалното и кариерното развитие

вторник, 16 октомври 2012 0:00

На поредното издание на срещата „Заедно по-информирани от днес“ студенти от университета направиха крачка към професионалното и кариерното си израстване. Ценни съвети за успешно развитие присъстващите получиха от  доц. д-р Марчо Марков, директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС (ИСК), и от доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата. Срещата бе организирана от Студентския съвет.

Доц. Близнаков (вляво) и доц. Марков 

Нашият институт е мястото, където студентите могат да придобият допълнителни знания, посочи доц. Марчо Марков, директор на ИСК. Това е необходимо за по-голямата им конкурентоспособност на пазара на труда чрез възможностите за допълнителни професионални квалификации, общоезикови, специализирани и сертификатни курсове. Доц. Даниела Иванова, директор на Центъра по управление на качеството при ИСК, представи курсовете, не малка част от които са разработени от сертифициращата организация "Муди интернешънъл" и са регистрирани в Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA) и Асоциацията за регистрация на одитори по опазване на околната среда (ЕАРА). Завършилите ги и успешно положилите изпитите, получават международно признати сертификати. Доц. Татяна Даскалова, директор на Центъра по факултативно обучение към ИСК, информира за курсовете насочени към допълнителната квалификация на студентите в редовна форма на обучение.

Присъстващите в голямата конферентна зала

Доц. Йордан Близнаков посочи, че кариерният център на УНСС е своеобразен посредник между студентите от висшите училища в страната и бизнес организациите. Той подпомага професионалното ориентиране и развитие на младите хора, съдейства за връзките и сътрудничеството в областта на професионалното ориентиране, работи за пълноценната реализация и кариерното развитие на студентите и младите специалисти. Той очерта основните дейности на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, свързани с неговата информационна и консултантска работа, сътрудничеството и др.

Галерия снимки от Крачка към професионалното и кариерното развитие ...