Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Пол Хилберс изнесе лекция на XVI годишна научна сесия на УНСС

четвъртък, 07 декември 2023 18:28

Традиционната годишна научна сесия на УНСС обобщи резултатите от научноизследователските проекти на университета, завършили през 2023 г. В рамките на събитието изпълнителният директор на Международния валутен фонд Пол Хилберс изнесе лекция.

В официалното откриване участваха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество доц. д.н. Михаил Мусов, изпълнителният директор на Международния валутен фонд Пол Хилберс, Владимир Данаилов, регионален директор за Източна Европа на престижното издателство Elsevier, собственик на световната база данни с научна информация Scopus, проф. д-р Еленита Великова, главен секретар по науката и Илиян Чабуклийски, председател на Студентския съвет на УНСС.

Илиян Чабуклийски, проф. д-р Еленита Великова, проф. д-р Димитър Димитров, Пол Хилберс, доц. д.н. Михаил Мусов, Владимир Данаилов (от дясно наляво)
Ректорът проф. д-р Димитър Димитров подари на Пол Хилберс книга за България

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри научната сесия като наблегна на  постиженията на УНСС в научноизследователската дейност. „Бележим изключителен ръст на нови изследователски проекти. Можем да се поздравим с активно участие в общо 11 проекта, финансирани по различни национални програми, чрез които са привлечени над милион и половина лева външно финансиране за Университета. Още толкова средства са привлечени от участието ни в 21 международни проекта. Потенциалът за растеж е в научноизследователските проекти и в интернационализацията на нашия университет“, каза проф. Димитър Димитров и подчерта, че младите учени активно се включват в научноизследователската дейност. „Неслучайно тазгодишната награда за млад учен с принос към развитието на Дунавското сътрудничество (Danubius Young Scientist Award), инициирана от Института за Дунавския регион и Централна Европа и Федералното министерство на образованието, науката и изследванията на Австрия, беше спечелена от доктор на нашия университет“.

„Всички ние трябва да бъдем горди от това, което постигнахме през последните години в ресор научно-изследователска дейност. С общите усилия на академичното ръководство и академичния състав, на Програмния съвет, на дирекция „Наука“ и на Центъра за изследователски и образователни проекти успяхме да повишим нашата оценка за получаване на статут на изследователско висше училище с 25% само за 2 години. Това наистина е една голяма крачка, която трябва да си даваме сметка, че е резултат от системните усилия на всички нас. Единственото, което се иска е да продължим да работим със същото усърдие, за да получим този статут, който ние като институция заслужаваме. И вярвам, че това ще стане много скоро“, каза доц. д.н. Михаил Мусов.

„За мен е чест и удоволствие да ви приветствам от името на Студентския съвет на УНСС и лично от свое име“, каза Илиян Чабуклийски и подчерта: „Искам да поздравя всички участници в научноизследователските проекти. Благодарение на вашата упорита работа нашият университет е все по-близо до това да стане изследователски. Радвам се, че колегите студенти и докторанти взимат активно участие в научни проекти, в които имат възможност да се докоснат до едни от най-добрите професионалисти в своите области и да черпят знания и умения от извора. Ролята на младите учени винаги е била важна за развитието както на обществото, така и на университетите“.

Пол Хилберс изнесе лекция на тема „МВФ и бъдещето на мултилатерализма. Роли, отговорности и актуални проблеми“. „За мен е голяма чест да бъда в световно известния Университет за национално и световно стопанство, който мисля, че е много ценен за България, защото не само образова хората, но и помага да израснат в своята кариера на национално и международно ниво, както управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, която също е възпитаник на този университет. Смятам, че конференцията, която отчита научните постижения е от огромно значение за бъдещото развитие на Университета“, каза Пол Хилберс. В хода на изложението си той разгледа създаването на МВФ и проследи историческото му развитие, неговото участие в световните финансови процеси и ролята му в кризисни за света финансови ситуации.

В своето изказване Владимир Данаилов подчерта, че УНСС се развива като научноизследователски университет. „Развитието на науката е много важно, защото тя помага за справяне с кризите. Ние всички усещаме как поради пандемията от COVID-19 и другите кризи рязко се промени облика на българската икономика. Не искаме да върнем икономиката на ниските разходи. Ние сме някъде по средата на пътя между икономиката на ниската стойност и икономиката на високата добавена стойност. Новият икономически профил на България, който ще се съревновава на глобалния пазар, ще се създаде чрез иновации, научни пробиви, нови изобретения.  Именно затова е много важно да ускорим развитието на науката в България, за да не „заседнем“ между двата вида икономики“, каза Владимир Данаилов.

Ректорът отличи с грамоти учените с най-активна научноизследователска дейност: проф. д-р Николай Денчев, проф. д.н. Мая Ламбовска, проф. д-р Мариана Янева, проф. д-р Николай Щерев, доц. д-р Зорница Йорданова, доц. д-р Александър Найденов, доц. д-р Мария Пенева, доц. д-р Паскал Желев, доц. д-р Радко Радев, доц. д-р Мария Воденичарова, доц. д-р Антония Пенчева, гл. ас. д-р Боян Иванчев, гл. ас. д-р Христина Тодорова, гл. ас. д-р Силвия Георгиева, ас. д-р Весислава Антонова. Присъствено в залата лично от ректора грамотите си  получиха:

Проф. д-р Николай Денчев Проф. д-р Мариана Янева
Доц. д-р Зорница Йорданова Доц. д-р Паскал Желев
Доц. д-р Мария Воденичарова Доц. д-р Антония Пенчева
Ас. д-р Весислава Антонова

Работата на форума протече по регламент, включващ представяне на проектите и последващи дискусии, което даде възможност да се откроят и коментират различни проблеми от изследователската програма.

Сесията се проведе в три секции, в които бяха включени 31 научноизследователски проекта.

Секция 1 представи научните резултати от проектите: „Неравенство в разпределението на богатството в България в периода 1990-2018 г.“ с ръководител гл. ас. д-р Петър Пешев; „Развитие на онлайн университетското обучение – студентската, преподавателската и управленската перспективи“ с ръководител доц. д-р Катя Михайлова; „Изследване на състоянието и развитието на транспортната инфраструктура в България“ с ръководител гл. ас. д-р Илия Гътовски; „Публично управление и социални медии: мениджмънт на кризисни комуникации“ с ръководител доц. д-р Стела Ангова; „Подобряване сигурността на критичната инфраструктура чрез приложение на поведенчески анализ“ с ръководител гл. ас. д-р Теодора Гечкова; „Изисквания и концептуален модел за създаване на лаборатория за обучение в ОКС „магистър" по киберсигурност в УНСС“ с ръководител доц. д-р Георги Пенчев; „Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България“ с ръководител проф. д.н. Ивайло Христов; „Развитие на туристическите райони в България, чрез моделиране на иновативни подходи при специализирани видове туризъм“ с ръководител доц. д-р Николай Цонев; „Оценка на икономическите, социалните и финансовите последствия на пандемията COVID-19 върху транспортния сектор и мерките за възстановяване“ с ръководител проф. д-р Христина Николова; „Моделиране, анализ и оптимизация на социално-икономическите мерки за намаляване на негативните последствия на пандемията COVID-19“ с ръководител проф. д-р Димитър Димитров.

В Секция 2 на научната сесия бяха презентирани проектите: „Общински модел на самоподдържаща се съвременна бартерна система“ с ръководител гл. ас. д-р Росица Тончева; „Методология и методика за проучване и анализ на пазара на одиторски услуги в Република България“ с ръководител гл. ас. д-р Ина Лечева; „Възможности за приложение на съвременни управленски счетоводни модели“ с ръководител доц. д-р Теодора Рупска; „Актуални проблеми на определяне стойността на акциите на капиталовите пазари (на примера на развитите капиталови пазари и развиващия се капиталов пазар в България)“ с ръководител проф. д-р Димитър Ненков; „Проблеми и предизвикателства на фискалната политика в страните от Балканския регион“ с ръководител проф. д-р Пресияна Ненкова; „Риск на независимия оценител при извършването на оценки на предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост“ с ръководител доц. д-р Олег Димов; „Дигитализация и интернационализация на иновативни български малки и средни предприятия“ с ръководител проф. д-р Миланка Славова; „Международен бизнес и устойчиви практики (по примера на български компании, опериращи на международните пазари)“ с ръководител доц. д-р Доброслав Моллов; „Изграждане на свободни икономически зони на територията на България в рамките на проекта „Един пояс, един път“ с ръководител доц. д.н. Георги Чанков; „Експортното финансиране и практиката на China development bank в България“ с ръководител: доц. д-р Весела Тодорова; „Английски език за успешно функциониране в професионална среда: изследване потребностите на студентите по икономика и обществено-политически науки“ с ръководител д-р Албена Стефанова.

Секция 3 представи научните резултати от проектите: „Модернизиране на регионалното развитие в контекста на дигиталната трансформация“ с ръководител доц. д-р Георги Николов, „Проучване и анализ на електронното управление и дигиталните административни услуги в република България“ с ръководител доц. д-р Катя Кирилова; „Приложение на 3D принтирането за визуализация на решения на нелинейни уравнения в учебния процес“ с ръководител доц. д-р Иван Йорданов; „Риск от бедност или социално изключване в България“ с ръководител доц. д-р Мариана Мургова; „Управление при криза. Българските алтернативни фермери. Governance in crisis. Bulgarian alternative farmers“ с ръководител: доц. д-р Димитър Терзиев; „Концептуален модел на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата“ с ръководител  проф. д-р Мария Маркова; „Разработване на гъвкава методология за развитие и управление на иновационни проекти в научни организации“ с ръководител доц. д-р Зорница Йорданова; „Сравнителноправен анализ на данъка при източника през призмата на практиката на съда на Европейския съюз“ с ръководител доц. д-р Нина Чилова; „Социалните кризи, фактор за динамиката и развитието на формите на държавно устройство в древния Рим. Античният модел и неговите транспланти в контекста на европейските правни системи“ с ръководител доц. д-р Константин Танев; „Правен режим на защитените природни територии (научно-практически анализ)“ с ръководител доц. д-р Надежда Христова.

В Програмния съвет по научноизследователска дейност на УНСС участват: председател – доц. д.н. Михаил Мусов, зам.-председател – проф. д-р Еленита Великова и членове – проф. д-р Красимир Маринов, доц. д-р Николай Ванков, доц. д-р Мария Воденичарова, доц. д-р Красимир Йорданов, доц. д-р Пресиян Марков, доц. д-р Михаела Мишева, доц. д-р Антония Пенчева, доц. д-р Екатерина Тошева.

Работата на годишната научна сесия завърши с обща дискусия.


УНИВЕРСИТЕТСКА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА 2023


Преди откриването на XVI годишна научна сесия на УНСС ректорът проф. д-р Димитър Димитров проведе среща с изпълнителния директор Пол Хилберс, който отправи покана към ректора да посети Международния валутен фонд. 

Проф. Димитър Димитров и Пол Хилберс

В кабинета на ректора Пол Хилберс написа в Златната книга на УНСС:

„За мен е огромна чест да бъда гост на Университета за национално и световно стопанство в София. Този университет е алма-матер на много българи, които заемат ръководни позиции в страната и чужбина. Бих искал да спомена двама души, които също станаха „Доктор хонорис кауза на УНСС“ - Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ, и Димитър Радев, управител на БНБ.

Самият аз като професор оценявам огромното значение на образованието за нашето общество. Много съм горд, че имам възможността днес да изнеса лекция в Университета за национално и световно стопанство за ролята на МВФ.

Пожелавам на Университета всичко най-добро в бъдещите му начинания и се надявам, че ще образова още много талантливи български и чуждестранни студенти.“


  

Галерия снимки от Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Пол Хилберс изнесе лекция  ...