75 години катедра „Индустриален бизнес“

четвъртък, 07 декември 2023 11:36

Тържествен катедрен съвет отбеляза 75 години от създаването на катедрата „Индустриален бизнес“.

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, проф. д-р Георги Забунов, декан на Бизнес факултета и проф. д-р Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“ (от дясно на ляво)

Проф. д-р Николай Щерев откри тържествената церемония, отбелязвайки многото поводи за гордост, които трябва да се припомнят, за да знаем откъде сме тръгнали, къде се намираме и къде отиваме: „Това е една от най-старите катедри в УНСС. Добре е ние да си го припомним, а нашите студенти да знаят, че се подготвят при най-добрите специалисти, в катедра с многогодишна история“.

Проф. д-р Димитър Димитров поздрави катедра „Индустриален бизнес“ за нейните 75 години, изтъквайки голямата чест и гордост да бъде сред колегите от своята катедра, която е завършил със специалност „Икономика и управление на промишлеността“, випуск 1988. Той се върна назад в годините и в своите спомени за първия катедрен съвет, на който е присъствал, за първия си доклад на научна конференция: „Зад тези 75 години стоят годините на труд и всеотдайност на всички присъстващи в залата, на всички преподаватели, на студентите, завършили различните специалности, на всички, свързани с катедрата, дали своя принос за развитието на националната икономика и управлението на страната. Приемете най-добри пожелания за още по-голямо развитие и по-нататъшни успехи“.

По случай годишнината проф. Димитров връчи на проф. Щерев поздравителен адрес и статуетка на проф. Стефан Бобчев, първи ректор на УНСС

Проф. Щерев припомни на гостите историята на катедра „Индустриален бизнес“, започнала през 1948 г. със създаването на катедра „Икономика на промишлеността“, която се явява правоприемник на съществуващата дотогава катедра „Бизнес икономика“, създадена в края на 20-те и началото на 30-те години на миналия век. Първият випуск със специалност „Икономика на промишлеността“ е от далечната 1951. В годините тя носи различни наименования, за да стигне до сегашното си название – „Индустриален бизнес“.

В изложението си той не пропусна да спомене първите преподаватели и основатели на катедра „Бизнес икономика“, сред които открои имената на проф. Димитър Добрев и проф. Константин Бобчев, изтъквайки че двамата са били и ректори на УНСС, както и многобройните изтъкнати преподаватели, които със своя труд, знания и опит са изградили авторитета на катедрата. Той представи и сегашния състав на катедрата, изказвайки своята благодарност за неуморната работа и постигнатите резултати.

Проф. Щерев подчерта и поводите за гордост – над 10 хиляди са възпитаниците на катедрата, завършили различните специалности през годините, като голяма част от тях са заемали или заемат водещи позиции в управлението на държавата, в научната област и в бизнеса. Сега студентите се обучават в 3 бакалавърски и 3 магистърски специалности, като Бизнес факултетът може да се похвали с най-много студенти, обучаващи се в бакалавърска степен в УНСС.

За финал проф. Щерев върна аудиторията назад в годините с подготвена фото галерия, която започна с черно-белите снимки, запечатали първите години от историята на Катедрата, постепенно снимките станаха цветни, за да се стигне до снимката на настоящия състав на катедрата.

Проф. д-р Георги Забунов, декан на Бизнес факултета, изтъкна, че за него е чест да присъства на това събитие и да има възможността да поздрави колегите си по случай юбилея: „Споделяме успехите, които са безспорни, но колегите не казаха нищо за трудностите, които са преживели. Когато говорим за трудности, те обикновено идват от външни обстоятелства, които ни принуждават да решаваме проблеми. Катедра „Индустриален бизнес“ устоя във времето, запази същността си, колегите запазиха основното си направление на работа. Аз не се притеснявам за бъдещето на специалността. Дори смятам, че нейната истинската тежест тепърва предстои. Младите хора в залата днес са щастливи, те има какво да научат. Възползвайте се от времето, прекарано в университета, за да се учите“.

Поздравителни адреси за юбилея поднесоха официалните гости в залата. Първа своите приветствия за този знаменателен 75-годишен юбилей поднесе проф. д-р инж. Йорданка Ангелова, декан на Стопанския факултет на Техническия университет София. Доц. д-р инж. Николай Карев, председател на Общото събрание на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) и декан на Деканата за продължаващо и дистанционно обучение, подчертава доброто сътрудничество с катедрата. Доц. Силвия Христова, ръководител на катедра ,,Икономика и стопанско управление“ на ХТМУ, пожела добрата съвместната работа да продължи и в бъдеще, а всички присъстващи да имат възможността да отбележат и 100-годишнината на катедрата. Проф. д-р Любчо Варамезов, ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, поднесе своите и тези на академичния състав поздравления за тази „достолепна годишнина – 75 години“, изтъквайки, че връзките между двете катедри са интензивни и са на основата на десетилетно сътрудничество. Той пожела на колегите си да бъдат здрави и все така да вдъхновяват своите студенти, защото студентите са най-важното за всяка една катедра. Към поздравленията се присъедини и проф. д-р Иван Палигоров, преподавател във факултет „Стопанско управление“ на Лесотехническия университет и хоноруван преподавател към Катедрата, който пожела на своите колеги и на студентите да са здрави и дръзновени.

Поздравителни адреси бяха получени и от Техническия университет – Варна, Икономическия университет – Варна, Бургаския свободен университет и Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Галерия снимки от 75 години катедра „Индустриален бизнес“ ...