Ректорът участва в „Среща за Европейските университети“

четвъртък, 07 декември 2023 10:06

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров беше сред ключовите говорители и участва в кръглата маса „Среща за Европейските университети“, организирана от Посолството на Франция в България и Френския институт в България, в сътрудничество с българското Министерство на образованието и науката, френското Министерство на висшето образование и науката (MESR), Посолството на Испания в България. Престижното събитие е в рамките на испанското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Проф. д-р Димитър Димитров, проф.  Тимоте Тури, генерален секретар на Европейския технологичен университет в Троа, Франция, Хесус Даниел Сантос Родригес, зам.-ректор по международната дейност на Университета на Овиедо (INGENIUM), проф. д-р Добри  Ярков, ректор на Тракийски университет, Стара Загора (от ляво надясно)

Форумът даде възможност за обсъждане на редица важни въпроси, сред които  разгръщането на високите научни изследвания или политиките и стъпките на алиансите за техния принос към развитието на местната икономика. Участниците обсъдиха и темата за необходимите реформи, които съответните държави трябва да предприемат, за да улеснят взаимното признаване на дипломите, както и за да осигурят възможността бъдещите студенти да получат и европейска диплома, наред с дипломата от съответната държава.
Ректорът говори в третата пленарна сесия, където тема на дискусията беше „С какво българските университети са важни за алиансите? С какво алиансите са важни за българските университети“? Проф. д-р Димитър Димитров представи накратко УНСС и неговата история и сподели опита на университета в областта на сътрудничеството и  изграждането на международна партньорска мрежа. Той коментира, че преди 5 години, при създаване на първите алианси, са одобрени 24 университета, в които не участва нито един български. Но на следващото класиране, през 2020 г., 4 български университета са включени в инициативата, като идеята е, че във времето тези алианси ще формират единни европейски университети. Към момента общо 44 алианса по инициативата „Европейски университети“ обединяват 340 висши училища в столиците и отдалечените региони на 31 държави в Европа.

Проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че интернационализацията е приоритет за УНСС. Университетът е част от елитната университетска мрежа ENGAGE.EU, която стартира през 2020 г. и има за цел да сближи студентите, изследователите и служителите на девет европейски университета – University of Mannheim, Luiss University (Рим), NHH Norwegian School of Economics (Берген), Tilburg University, УНСС (София), Université Toulouse Capitole, WU Vienna University of Economics and Business, Ramon Llull University (Барселона) и Hanken School of Economics (Хелзинки). „Всичките те са водещи в Европа икономически университети, с профил много близък до нашия. В тях се изучава икономика, администрация, право, социология, политически науки. Нашата общност включва над 125 000 студенти, 3 000 докторанти и 14 000 преподаватели, изследователи и служители“, коментира проф. д-р Димитър Димитров.

Проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Естел Галант – зам.-ректор на Université Toulouse Capitole, доц. д.н. Михаил Мусов

В кръглата маса участва и доц. д.н. Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и институционален координатор на ENGAGE.EU.

Целта на инициативата е да се разработят нови модели за стимулиране на мобилността на студентите, преподавателите и служителите, които да допринесат за качеството, интеграцията и устойчивостта на европейското висше образование, иновации и научни изследвания. В рамките на алианса университетите работят на интердисциплинарно ниво за устойчиви решения на социални проблеми, като всеки университет предлага програма, насочена към образованието, иновациите и научните изследвания. Студентите, изследователите и служителите могат да се възползват от обученията, курсовете, експедициите, летните училища, лабораториите и другите инициативи както онлайн, така и присъствено.

С проф. д-р Елиза Стефанова, председател на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)

Ректорът отбеляза, че първият етап на проекта ENGAGE.EU е приключил успешно и Европейската комисия е финансирала изпълнението на втория. Проф. д-р Димитър Димитров обърна внимание, че УНСС участва в още две университетски мрежи – проектът „Икономическото образование в България 2030“, който приключва в края на 2023 г. и се реализира в партньорство със Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Бургаският свободен университет, Националната спортна академия „Васил Левски“ и КРИБ. Целта на проекта е да бъдат създадени и приложени в практиката актуални учебни програми, основани на дигитализация. УНСС си партнира с Тракийския университет, Русенския университет и БСК и по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование изграждане на нов интегриран модел за предоставяне на съвременно и модерно висше образование“.

Ректорът изтъкна също, че УНСС заедно с Тракийския университет са разкрили съвместни програми в областта на информатиката и педагогиката и това са първите такива програми в България. „Светът става все
по-интердисциплинарен и все по-обвързан, на глобално ниво има нужда от съчетаване на различни науки и трансфер на знания и технологии. Това един университет няма как да го направи сам, затова сътрудничеството е ключово в този процес и е добре, че ние вървим в тази посока“, подчерта проф. д-р Димитър Димитров.

В кръглата маса участваха представители на образователни институции и министерства, български, френски и испански университети.

Галерия снимки от Ректорът участва в „Среща за Европейските университети“ ...