Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Асоциацията на българските застрахователи

четвъртък, 07 декември 2023 9:40

Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) се подписа в УНСС. Споразумението включва съвместни инициативи с цел подпомагане на обучението на студентите, организиране на публични лекции, конференции, академии и дискусии,  възможност за стажове в застрахователни дружества, обмен на информация и изготвяне на съвместни проекти.

Председателят на УС на АБЗ Юри Копач и проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики

„За последните 4 години са подписани над 200 меморандума с банки, с големи корпорации, с правителствени и неправителствени асоциации и дружества, с които провеждаме съвместни програми, организираме бизнес академии, както и възможности за стажове. Надявам се следствие на този меморандум за сътрудничество да се разшири обхватът за успешно кариерно развитие на студентите и в застрахователните дружества“, каза проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, като наблегна на приоритета на университета да изгражда партньорски отношения с бизнеса.

Росица Вартоник, ПР на АБЗ, Нина Колчакова, генерален секретар и Юри Копач, председател на УС на АБЗ, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на  катедра "Човешки ресурси и социална защита" и доц. д-р Валери Апостолов, ръководител на катедрата

Председателят на УС на АБЗ Юри Копач и генералният секретар Нина Колчакова са възпитаници на УНСС и благодариха на ректора проф. д-р Димитър Димитров за възможността да бъдат партньори на Университета, в който са учили. „Ние сме радостни, че отново сме тук и че ще си сътрудничим в обучението на студентите. Може да организираме академии, да изнасяме лекции, както и да приемаме на стаж ваши студенти в застрахователните компании. Предлагам да се помисли и за организиране на годишна тематична конференция по застраховане“, предложи Юри Копач.

Нина Колчакова, която е и координатор по меморандума от страна на АБЗ, представи и първата инициатива, която АБЗ предприема по споразумението, а именно дарение на 20 книги с доклада „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието – 2023 г.“, изготвен от Института по пазарна икономика (ИПИ) по поръчка на АБЗ.  „Такъв доклад за първи път се прави в България, като основната му цел е да се очертае съвкупният икономическия „отпечатък“ на дейностите по застраховането върху вътрешното търсене в националното стопанство. Убедени сме, че той ще бъде изключително полезен и на преподавателите, и на студентите, тъй като представлява ценен източник на информация за застраховането“, каза госпожа Колчакова.

На подписването присъстваха и доц. д-р Валери Апостолов, ръководител на катедра Човешки ресурси и социална защита, към която се изучава специалност Застраховане и социално дело и доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедрата. Тя заедно с доц. д.н. Ирена Маркова са координатори по споразумението от страна на УНСС. „Участието на практици от застрахователните компании в лекционния процес ще повдигне нивото на обучение на нашите студенти“, каза доцент Апостолов. Доц. д-р Галина Димитрова подчерта, че катедрата вече има 32 години опит в обучението на бакалаври и магистри по специалност „Застраховане и социално дело“. Тя благодари на АБЗ за дарението: „Докладът ще бъде изключително полезен за обучението по учебните дисциплини „Застраховане“, „Застрахователен пазар“ и др., които изучават студентите от катедра „Човешки ресурси и социална защита“.

Представителите на АБЗ посетиха и библиотеката, на която дариха книгите с доклада. Те харесаха реновираното пространство, подходящо за провеждане на бъдещите инициативи по споразумението.

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанс ...