Двадесетгодишнина празнува и катедра „Стопанска логистика“

Осмата юбилейна международна конференция „Логистиката в променящия се свят" и 20-годишнината на специалност „Стопанска логистика" в университета бе двойният повод, събрал елита в тази научна област. На събитието присъстваха преподаватели от катедрата-юбиляр, както е от сродни катедри на висши училища в страната, представители на логистичния бизнес, гости от Македония.

За визията на специалността през двете десетилетия говори проф. Павел Димитров, ръководител на катедра „Стопанска логистика", който проследи развитието й през четири условни етапа. Той се спря на легитимирането и утвърждаването на специалността, предизвикателствата пред обучението по логистика, разработването на новите магистърски програми, организираните форуми. По 70 бакалаври и около 35 магистри е сега ежегодният прием на студенти - бъдещи специалисти в управлението на всички отрасли и сфери на икономиката.

Ръководителят на катедрата връчи почетни грамоти на проф. Иван Велев, проф. Филип Тодоров и доц. Милчо Толев за принос в основаването и развитието на специалността, както и на проф. Пламен Мишев, зам.-ректор на УНСС, проф. Лилия Чанкова (БАН), доц. Мирослав Димитров (Военна академия „Г. С. Раковски"), проф. Севдалина Димитрова (НВУ „В. Левски", Велико Търново), проф. Миряна Секуловска от Македония (един от първите докторанти в катедрата, сега зам.-министър на икономиката) и др. От името на катедрата, за изключителен принос, проф. Павел Димитров получи почетна грамота и почетен плакет.


Павел Димитров (вдясно) връчва почетната грамота на проф. Пламен Мишев.
Поздрави за катедрата-юбиляр и от проф. Миряна Секуловска от Македония.

Това е трето честване на 20-годишнина през последните няколко дни, честване на три силни колектива, отбеляза в приветствието си от името на ректорското ръководство проф. Пламен Мишев. Той определи като турбулентно времето през 1991 г., когато е създадена катедрата и специалността, като посочи, че сегашният период на глобализация също има своите трудности и неотложни изисквания.

Десетки бяха приветствените адреси до катедрата-юбиляр: от името на факултет „Икономика на инфраструктурата" и катедрите в него, НВУ „Васил Левски" в Търново, Военна академия „Г. С. Раковски", БАН, ВТУ „Тодор Каблешков", министерства, чуждестранни университети.

Осмата юбилейна международна конференция "Логистиката в променящия се свят" (теория, практика, обучение) проведе заседанията си в четири секции.

Галерия снимки от Двадесетгодишнина празнува и катедра „Стопанска логистика“ ...