Започва приемът на магистри за летен семестър

понеделник, 04 декември 2023 16:55

От 4 декември 2023 г. започва приемът за образователно-квалификационна степен „магистър“ за летен семестър. За него УНСС предлага 30 специалности в две професионални направления –  „Икономика“ и „Администрация и управление“. Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра.

„С избора на магистратура в УНСС вие стъпвате върху богат спектър от възможности, определяте широка траектория на движение, правите осъзнат избор в правилната посока на личностното и професионалното ви изграждане“, казва ректорът проф. д-р Димитър Димитров. „Целта на УНСС, като най-големия бизнес университет в България, е да осигури на студентите си подходяща среда, за да преминат успешно през промените и да са в унисон с динамиката на пазара на труда. Университетът развива дългосрочни партньорства с бизнеса и с организации, ангажирани с качеството и конкурентоспособността на образованието.“

Срокът за подаване на документи за всички специалности чрез конкурс по документи е до  18 януари 2024 г., вкл. – на място и до 21 януари 2024 г., вкл. – ОНЛАЙН.

Класирането ще бъде обявено на 22 януари 2024 г.

Записването на новоприети студенти е от 23 януари до 29 януари 2024 г., вкл.

В уебсайта на УНСС кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалностите, сроковете и по всички интересуващи ги въпроси.

МОЖЕТЕ ДА ИЗБИРАТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

  •         

Галерия снимки от Започва приемът на магистри за летен семестър ...