Кръгла маса дискутира качеството и развитието на туризма

Катедра „Икономика на туризма“ и обединението „Консултанти за сертифициране на качеството в туризма“ (КСКТ) организираха кръгла маса на тема: „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“. Във форума  участваха студенти, докторанти, преподаватели от университета. Дискусията бе под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководена от проф. д-р Димитър Тадъръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“.

Кристина Славова и Атанас Атанасов от обединението КСКТ  анализираха същността на проекта „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия“ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Те се спряха на някои по-популярни системи за управление и за сертифициране на качеството в бранша, системите в някои европейски страни като Испания и Италия, направиха преглед на международния опит и добрите практики, оцениха с конкретни данни българския бизнес  и организациите в туризма с оглед нагласите и готовността им за участие в доброволни схеми за сертифициране на качеството и устойчивото развитие.

Лекторите от обединение КСКТ

Бе посочено също, че статистиката отчита добри резултати за българския туризъм през последните няколко години - както при броя туристи посетили страната, така и при приходите от туризъм. В тази връзка постоянното повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт е от ключово значение за затвърждаване и разширяване на позициите на страната ни на световния туристически пазар като предпочитана дестинация.

Проф. Тадаръков и (до него) проф. Таня Парушева, научен секретар на катедрата

В дискусията се включиха и студентите - бъдещите босове в бранша. Обсъждани бяха проблемите, свързани с повишаване ефективността на българския туризъм, използването на възможните социо-културни, екологични и икономически ресурси, превръщането на страната в привлекателна дестинация и др.

Студенти от специалността "Икономика на туризма"

Галерия снимки от Кръгла маса дискутира качеството и развитието на туризма ...