Ректорът на УНСС подписа меморандум за сътрудничество с фондация DevHunOne и сдружение Гейм Клъстър България

понеделник, 02 октомври 2023 16:50

Меморандумът за сътрудничество беше подписан от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и фондация DevHubOne, представлявана от Васил Анастасов, и сдружение Гейм Клъстър България, представлявано от Жеко Стефанов.

На подписването на меморандума присъстваха доц. д-р Нончо Димитров, заместник-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, който ще бъде координатор по споразумението и проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики.

„Ученето чрез игри е изключително полезно, компютърните игри освен забавни могат да бъдат и част от учебния процес за усвояване на ценни знания и умения“, каза проф. д-р Димитър Димитров, запознавайки новите си партньори с традициите на Университета в това отношение, както и с намерението да се създаде специализирана зала в Студентски град за игра и учене едновременно, подобна на създадената от DevHubOne в Бизнес парк София.

„След сериозно проучване установихме, че 60-70% от учениците нямат компютър вкъщи или имат общ за цялото семейство. Затова решихме да създадем място, където учениците могат безплатно да ползват техника, да разработват свои идеи, да създават видеоигри или да слушат безплатни курсове по програмиране, уебдизайн, арт, 3Д моделиране“, обясни Васил Анастасов, самият той преподавател в 51 CУ „Елисавета Багряна“ и основател на фондация DevHubOne.

„Гейм Клъстър България е медиатор между държавната администрация и външните инвеститори“, обясни Жеко Стефанов. „Едно от нещата, с които можем да бъдем полезни в това сътрудничество е платформата, която е разработена с помощта на изкуствен интелект и свързва работодатели с кандидати за работа“.

Споразумението включва съвместни проекти и последващото им изпълнение, презентации пред студенти, лекции, организиране на семинари и конференции, провеждане на стажове за студенти на УНСС.

Васил Анастасов и Жеко Стефанов посетиха и лекция на ректора пред студенти от I курс от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“. Те споделиха пред аудиторията идеите, които могат да се реализират в сътрудничество с Университета и по какъв начин студентите могат да се включат в тях. Стана ясно, че новото сътрудничество е в подкрепа и на студентското предприемачество.

  

Галерия снимки от Ректорът на УНСС подписа меморандум за сътрудничество с фондация DevHunOne и сдр ...