Отлична оценка на МОН за ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров

петък, 29 септември 2023 16:21

Максимално високата оценка 4.00 получи ректорът на Университета за национално и световно стопанство и главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България проф. д-р Димитър Димитров от министъра на образованието и науката  проф. д-р Галин Цоков за изпълнение на договора му за управление, съгласно заложените от МОН политики.

„Този успех дължим на факта, че имаме високи изисквания и непрекъснато надграждаме постигнатото. Непрекъснато сме в процес на трансформация. Направихме доста промени, които занапред ще се виждат още по-отчетливо“ каза ректорът на най-големия икономически университет и припомни, че УНСС отчита рекорден брой кандидат-студенти тази година и по-висок бал за прием.

„Едни от големите трансформации бяха промените в учебното съдържание и учебните планове. Имаме повече избираеми дисциплини, повече възможности за студентите, повече упражнения. Член сме на елитната университетска мрежа ENGAGE.EU. Осигуряваме възможност за стажове и мобилност в над 100 чужди университета. Нашите възпитаници  имат почти 100% реализация още от студентската скамейка. Делът на младите учени, участващи в научни проекти, вече е 60%. Направихме усилия да бъдем зелен университет и откриваме един от най-големите в сферата на образованието фотоволтаичен парк. Скоро ще завърши и ремонтът на нашата университетска библиотека“, допълни проф. Димитров.

От 2020 г. управлението на висшите държавни училища се осъществява съгласно утвърдени от министъра на образованието и науката политики. За УНСС те са обособени в 6 основни цели: 1. Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения; 2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваното поколение студенти; 3. Свързаност и партньорство; 4. Развитие на научната дейност; 5. Привличане и задържане на млади преподаватели; 6. Обществени ангажименти с национална значимост.

Осъществяването на тази ключова реформа е невъзможно без активното участие на всички колеги, подчерта в изказването си ректорът. „Благодаря Ви за високото качество на учебния процес, развитието на научноизследователската дейност и партньорската мрежа. Вие сте високия рейтинг на УНСС!“,  изрази признателността си проф. Димитров.

Галерия снимки от Отлична оценка на МОН за ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров ...