Ректорът откри Третата международна научна конференция „Иновативно развитие на аграрния сектор и селските райони"

четвъртък, 28 септември 2023 17:19

Двудневна международна научна конференция „Иновативно развитие на аграрния сектор и селските райони" се провежда в УНСС. Събитието се организира за трета поредна година от катедра „Икономика на природните ресурси".

Проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси", ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Христина Харизанова-Бартос, зам.-декан по научноизследователската дейност на Бизнес факултет и преподавател в катедра „Икономика на природните ресурси" (от дясно наляво)

Проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“ поздрави участниците във форума и подчерта: „За мен е удоволствие да отбележа, че интересът към конференцията, която катедра „Икономика на природните ресурси организира за трети път, всяка година се увеличава. Искам да благодаря на участниците, които на днешния форум са 64 автори от 17 научни институции. Убедена съм, че и на днешния форум ще чуем интересни доклади и ще бъдем участници и свидетели в дискусии по проблематиката за развитието на аграрния сектор и селските райони“, допълни проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова.

„Поздравления за катедра „Икономика на природните ресурси“ за усилията, които полага да организира тази конференция, в която освен представители на български университети партньори и колеги от различни катедри на нашия университет има и впечатляващо международно участие в лицето на висши училища от Гърция, Сърбия, Полша, Индонезия, което говори много за интереса към събитието“, каза при откриването на форума ректорът проф. д-р Димитър Димитров и допълни: „Темата на конференцията е изключително важна и актуална. Мисля, че използването на иновации и научният подход са важна част от решаването на проблемите в аграрния сектор. Има много нови технологии, които могат да се прилагат в развитието на селското стопанство при обработване на земеделските площи и отглеждането на различните видове култури. Използването на съвременните технологии от земеделските производители ще облекчи тяхната работа и ще я направи по-производителна, по-ефективна и по-качествена“, каза още ректорът проф. Димитър Димитров.

Проф. д-р Георги Забунов, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Недвижима собственост“ също поздрави участниците в конференцията от името на доц. д-р Димитър Благоев, декан на факултета: „Пожелавам успех на конференцията и вярвам, че една голяма част от тази амбициозна научна програма, която е залегнала в идеята на организаторите ще се реализира и ще допринесе за търсене и намиране на решения за устойчивото развитие на аграрния сектор и селските райони“.

Приветствие към форума отправи и доц. д-р Костадин Коларов, ръководител на катедра „Предприемачество“: „Вярвам, че това ще бъде един ползотворен форум, който ще обогати младите хора. Като ръководител на катедра „Предприемачество“, искам да споделя, че ние с катедра „Икономика на природните ресурси“ имаме една обща задача, а именно – да ентусиазираме, да дадем самочувствие на обучаемите студенти в секторите на земеделието, развитието на селските райони, преработката и търговията с храни, а в нашата катедра по-общо,  да имат смелостта да бъдат предприемачи. В този смисъл виждам подобни форуми като добра основа да убедят младите хора, че в съответните изучавани специалности има много перспективи и възможности“.

Поздравителни адреси участниците в конференцията получиха от катедра „Аграрна икономика“ на Стопанската академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов и от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС.

На откриването на конференцията присъства проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС

Във встъпителната пленарна сесия проф. д-р Мария Пенева от катедра „Икономика на природните ресурси“ на УНСС изнесе доклад на тема „Устойчивост на селските райони в България: Многокритериален анализ“.

„Анализ на основните характеристики и използване на земеделска земя в Сърбия и България“ представиха проф. д-р Снежана Радукич, проф. д-р Соня Йованович, проф. д-р Мария Петрович-Ранделович от Икономическия факултет на Университета на Ниш.

„Възможности за съживяване на селските райони в Полша и България след войната в Украйна“, беше темата на доклада на гл. ас. д-р Даниела Цвяткова, проф. дфн Агниешка Врзохалска и инж. д-р Силвия Лаба от Института по аграрна и хранителна икономика във Варшава.

Ст.н.с. проф. д-р Божидар Иванов, гл. ас. проф. д-р Даниела Димитрова, доц. д-р Ангел Саров от Института по икономика на селското стопанство и Института по лозарство и винарство на Селскостопанската академия, гр. Плевен, представиха доклад с тема „Влияние на местните фактори за промяна върху броя и заетостта на земеделските стопанства в България“.

Във форума участваха представители на Стопанската академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, Икономическия университет  Варна, Тракийския университет – Стара Загора, Института по лозарство и винарство на Селскостопанската академия, гр. Плевен, Института за икономически изследвания към БАН, Института по аграрна икономика към ССА, Института в Костинброд, Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив и Висшето училище по агробизнес и регионално развитие.

Международното участие беше от страна на Университета на Пелопонес  Гърция, Института по аграрна и хранителна икономика – Варшава, Полша, Университета в Нитра, Словакия, Университета в Ниш, Сърбия, Аграрния университет в Краков, Полша, а онлайн в събитието се включиха от Аграрния университет в Краков, от Bina Nusantara University, Индонезия и Университета в Призрен, Косово.

Конференцията продължава на 29 септември с представяне на докладите от програмата.

  

Галерия снимки от Ректорът откри Третата международна научна конференция „Иновативно развитие на а ...