IX годишна международна научна конференция „Инфлацията 2022 – обстоятелства, предизвикателства, въздействие“ се провежда в УНСС

понеделник, 18 септември 2023 14:30

Първият учебен ден на новата академична 2023/2024 година в УНСС даде началото и на Деветата годишна международна научна конференция на тема „Инфлацията 2022 – обстоятелства, предизвикателства, въздействие“ (9th Annual Scientific Conference on the Inflation 2022 – Circumstances, Challenges, Impact).

Форумът е организиран съвместно от Центъра по парични и икономически изследвания, Института по икономика и политики, и катедра „Финанси“ на УНСС и Съюза на икономистите в България.

Гл. ас. д-р Дияна Митева, в.и.д. директор на Института по икономика и политики, поздрави участниците в конференцията и представи гостите.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров поздрави участниците в конференцията като подчерта, че началото на форума съвпада с откриването на новата академична учебна година в УНСС, която е събрала представители на дипломатическите мисии, на партньори от бизнеса, местната власт и работодателски организации, а темата за инфлацията е изключително актуална и засяга всички.

„Този форум е част от водещите ни научни събития. Убеден съм, че докладите и дискусиите на конференцията ще допринесат за търсене и намиране на решения за справяне с предизвикателствата и растящата инфлация“, отбеляза проф. Димитров.

„Благодаря на всички колеги за отдадеността и участието в тази международна конференция, както и на Финансово-счетоводния факултет. В присъствието на неговия декан проф. д-р Румен Брусарски, бих искала да потвърдя, че отдадеността и интелектуалното вдъхновение са огромни, както и готовността за изследване и споделяне на идеи с колеги и партньори“, каза проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България и допълни: „За поредна година за провеждането на тази конференция са положени огромни усилия от страна на нейните организатори в лицето на проф. д.ик.н. Николай Неновски, гл. ас. д-р Дияна Митева, всички колеги от катедра „Финанси“ и колегите от Съюза на икономистите в България. Темата за инфлацията е изключително актуална. Според Международния валутен фонд инфлацията трудно ще бъде преодоляна, така че се надявам конференцията да допринесе за разрешаването на проблема.“

Деканът на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Румен Брусарски подчерта, че в днешното време на предизвикателства, темата за инфлацията е една от най-важните за икономистите. Той смята, че този тридневен форум ще допринесе за намиране на адекватни решения за справяне с инфлационните процеси.

Проф. д-р Румен Брусарски, проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, Илия Лингорски, Gildas Bondi, проф. д.ик.н. Николай Неновски, гл. ас. д-р Дияна Митева (от ляво надясно)

Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ, от името на ръководството на БНБ поздрави УНСС по случай откриването на новата учебна година. „УНСС по разбираеми причини е алма-матер на повечето членове от УС на БНБ, както и на много ръководители на институции в банковия и финансовия сектор“, каза при откриване на конференцията и акцентира: „Това е  атестация за неоспоримия принос на този университет, който организира и днешната конференцията със стойностни теми за дискусия“.

Gildas Bondi от Marien Ngouabi University благодари на организаторите и заяви: „Смятам, че тази международна конференция е подходящото място да се разгледат от научна гледна точка голям брой актуални въпроси не само от икономически, но и от социално-политически характер, взимайки предвид настоящата геополитическа обстановка. Ще представя тези въпроси в моята презентация на тема „Сигурността и социално-икономическите въпроси като носители на промяна в политическото управление“.

След откриващата част встъпителен пленарен доклад на тема „Базирана на ресурси международна валута. Перспективи и проблеми“ изнесе проф. д.ик.н. Николай Неновски, член на УС на БНБ, преподавател в университета „Жул Верн“, Франция и директор на Центъра за парични и икономически изследвания на УНСС.

Конференцията продължава в следващите два дни с представяне на докладите от програмата. В рамките на събитието на 20 септември ще се проведе кръгла маса на тема „Финансовата грамотност на студентите в България - актуални проблеми и предизвикателства“.

  

Галерия снимки от IX годишна международна научна конференция „Инфлацията 2022 – обстоятелства, пре ...