Проф. д.ик.н. Михаил Динев с барелеф и зала на негово име. Кои са другите личностите, чиито имена носят аудитории в УНСС?

понеделник, 18 септември 2023 15:03

Трима ректори и зам.-ректор в рубриката „Жива памет“

Проф. д.ик.н. Михаил Динев (1935 – 2022), ректор на УНСС в периода 1989 – 1990 г., вече има зала на негово име и барелеф в най-новия корпус на Университета. Като част от събитията по повод новата академична година, ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри барелефа и припомни значимостта на делото на проф. Михаил Динев. Той подчерта, че трябва да се превърне в традиция всеки един университет и организация да отдават почит към хората, които са допринесли със своя труд и научни постижения за техния просперитет. „Проф. Михаил Динев беше такъв пример. Големи са неговите заслуги като ректор в едни тежки времена, в които Университетът успя да оцелее. Той винаги е допринасял за развитието на нашия университет, за да може днес ние да се гордеем с нашите достижения“.

Проф. Димитър Димитров и доц. д-р Даниела Петрова, ръководител на катедра „Финансов контрол“

На събитието присъстваха и двете дъщери на проф. Михаил Динев - доц. д-р Валерия Динева от катедра „Финансов контрол“ (вляво) и проф. д-р Мирослава Динева-Пейчева от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ (вдясно)

Проф. д-р Мирослава Динева-Пейчева от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ благодари за уважението, оказано на делото на нейния баща – проф. Михаил Динев. „Много се радвам, че барелефът е именно в най-новия корпус, защото той обичаше новостите. Той беше новатор, много се радваше, че проф. Димитър Димитров въвежда иновации в нашия университет и го прави модерен“. Тя сподели, че където и да е работил проф. Динев, любовта му към УНСС и към студентите е била безгранична. „Неслучайно той наричаше нашия университет Моят храм.“ Проф. Пейчева допълни, че той е имал смелостта да постъпва правилно. „Не се умори да помага на хората. Не се умори да прави добро. Не се умори да работи за благото на обществото. Затова остави светла диря и е пример за подражание.

Доц. д-р Даниела Петрова, ръководител на катедра „Финансов контрол“, отправи пожелание да се съхранят ценностите, които е оставил в наследство проф. Михаил Динев, и да се развива неговата теория в областта на финансовия контрол. „Когато влизате в тази зала, поглеждайте барелефа и си дайте сметка, че хората, които са отдали живота си на някаква кауза, остават запомнени завинаги!“


Кои са другите личностите, чиито имена носят аудитории в УНСС? 

И други аудитории в нашия университет носят имената на изтъкнати академични личности, свързали завинаги съдбите си с УНСС. На аудиториите са поставени и техни барелефи. Всички те имат своя страница в рубриката Жива памет. Добавяме имената на трима ректори и зам.-ректор: академик Жак Натан Примо, проф. д-р Кирил Григоров, проф. д-р Давид Давидов и проф. д-р Никола Наумов, също с аудитории на тяхно име.

Академик Жак Натан Примо (1902 – 1974)

Академик Жак Натан Примо е 5-ият ректор на УНСС, тогава  ВИИ „Карл Маркс“,  в периода 1957 – 1962 г., ръководител на катедра „Политическа икономия“, академик на БАН, виден общественик. Акад. Натан е награден с почетно звание „Народен деятел на науката“.


Проф. д-р Кирил Григоров (1909-1981)

Проф. д-р Кирил Григоров е 7-ият ректор на УНСС в периода 1966 – 1972г., първият декан на Общоикономическия факултет, основател и ръководител на катедра „Стопанска история“ и ръководител на катедра „Политическа икономия“. Заради приносите в икономическата теория е обявен за „Заслужил деятел на науката“ и награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“, I степен.


Проф. д-р Давид Давидов (1925-1994)

Проф. д-р Давид Давидов е 8-ият ректор на УНСС, тогава ВИИ „Карл Маркс“, в периода 1972 - 1975 г., ръководител на три катедри „Икономика на промишлеността“, „Теория на управлението и моделиране на стопански системи“, един от създателите на катедра „Икономика на труда“ и ръководител на Лаборатория за системен анализ и управление. Той е виден общественик, удостоен със званието „Заслужил деятел на науката“.


Проф. д-р Никола Наумов (1925-1995)

Проф. д-р Никола Наумов е бил заместник-ректор в периода 1972 – 1975 г., декан и заместник-декан  на Общоикономически факултет, ръководител на катедра „Икономика и организация на труда“. Основава Лабораторията за демографски изследвания, която прави първите демографски прогнози в България, бил е директор  на Научноизследователския институт по статистика, международно признат учен с дългогодишна практика извън страната по линия на ООН, ЮНЕСКО и други организации.


Другите видни личности, чиито имена носят аудитории и имат барелефи са:

Aкадемик Евгени Матеев (1920 – 1997) е патриарх на българската икономическа наука, един от пионерите на икономическата кибернетика в България.  Първи зам.-председател и председател на Държавния комитет за планиране, председател на Централното статистическо управление, зам.-председател на Държавния комитет за планиране, министър (1964 – 1966), председател на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет. Председател е на Съвета по възпроизводство на материалните ресурси в Държавния съвет. Народен представител (от четвъртото до седмото Народно събрание) и председател на Постоянната комисия по икономическо развитие при Народното събрание. Подпредседател и председател е на Икономическата комисия на ООН за Европа и вицепрезидент на Международната организация на транснационалните корпорации.


Проф. д-р Борислав Борисов (1949 – 2021) изтъкнат икономист, политик и общественик. Народен представител (2001 – 2004) в тридесет и деветото Народно събрание, избран и за негов заместник-председател, съветник на Президента на Република България Георги Първанов по проблемите на образованието, науката и икономическото развитие, носител на Почетния знак на Президента на Република България. Ректор в периода 2003 – 2011 г., зам.-директор и директор на Висшата следдипломна школа по икономика и управление при ВИИ „Карл Маркс“,  директор на департамент „Интелектуална собственост“,  ръководител на катедра „Интелектуална собственост“, понастоящем  катедра Творчески индустрии и интелектуална собственост“, директор на УИ „Стопанство“, зам.-ректор, директор на Университетския център по интелектуална собственост. Той е почетен ректор и почетен професор на УНСС.


Проф. д-р Благой Колев (1946 – 2021) председател на Общото събрание 2003 – 2011 г. и омбудсман на УНСС 2011 – 2019 г., ръководител на катедра „Икономическа социология“ (1994 – 2011),  зам.-председател на ОС (1999 – 2003). Проф. Колев е бил съветник в Министерския съвет,  член на Научно-експертната комисия по обществени и хуманитарни науки към фонд „Научни изследвания“ към МОН и член на Икономическата комисия към Президиума на ВАК при МС.  Бил е член на Съюза на икономистите в България, член на Българската социологическа асоциация,  председател на КС на Съюза за стопанска инициатива.


Проф. д.ик.н. Камен Миркович (1939 – 2021), ректор в периода 1993-2003 г. Бил е декан на Общоикономическия факултет, зам.-ректор по учебната част, ръководител на катедра „Икономикс“ и директор на Центъра за междууниверситетско обучение. Той е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“, – ІІ степен и на почетния знак на УНСС.

  

Те вече имат свои страници в рубриката „Жива памет“.

   

Галерия снимки от Проф. д.ик.н. Михаил Динев с барелеф и зала на негово име. Кои са другите личнос ...