УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Авиейшън Сървисиз България ООД (Aviation Services)

петък, 15 септември 2023 16:49

Меморандумът за сътрудничество беше подписан от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и Михаил Данчев, управител на Авиейшън Сървисиз България (от дясно наляво):

Споразумението с Авиейшън Сървисиз България ООД (АСБ) включва съвместни проекти и последващото им изпълнение, презентации пред студенти, лекции, организиране на семинари и конференции, провеждане на стажове за студенти на УНСС в Авиейшън Сървисиз България, както и обучение на служители на АСБ от преподаватели на УНСС.

„Нашият университет има изградени традиции на сътрудничество с бизнеса, с най-големите корпорации и предприятия в нашата страна, български и чуждестранни. И всичко е с цел успешното кариерно развитие на студентите ни, да се ориентират в сложния пазар на труда. Затова много се радвам, че подписваме меморандум с една от големите компании за предоставяне на авиационни логистични услуги“, каза ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Сътрудничество ще се реализира и чрез организиране на посещения на студенти от УНСС в Авиейшън Сървисиз България с цел практическо запознаване с дейността на операторите по наземно обслужване, организацията на складовата дейност и услугите по сигурността на международните летища.

„УНСС и Авиейшън Сървисиз България са стари партньори, от години си сътрудничим с катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". Реализирали сме доста съвместни проекти и ваши студенти са идвали на стаж при нас, а днес официализираме едно многогодишно сътрудничество с цел да го издигнем и на още по-високо ниво“, каза управителят на компанията Михаил Данчев, като акцентира и на факта, че е бивш студент в УНСС.

Проф. д-р Христина Николова, ръководител катедра „Икономика на транспорта и енергетиката, отбеляза, че студентите научават много по време на стажа в Авиейшън Сървисиз България, че това е едно интересно място, където в един и същи ден те имат възможност да общуват с хора от различни краища на Земята, от Австралия, Азия и Америка, да се срещнат с различни култури, да научат новостите в авиационно- логистичните услуги и всичко това много помага на образованието, което се предоставя в УНСС.

На подписването присъстваха гл.ас. д-р Илия Гътовски, проф. д-р Христина Николова, проф. д-р Димитър Димитров, Михаил Данчев, управител на Авиейшън Сървисиз България, и проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики

Партньорите констатираха, че областта, в която работи Авиейшън Сървисиз България непрекъснато се развива, внедряват се иновации и сътрудничеството би помогнало на студентите да са „в крак с времето“ с авиационно-логистични услуги в целия свят.

Координатор по реализацията на меморандума от страна на УНСС е доц. д-р Борислав Арнаудов, а от страна на Авиейшън Сървисиз България - Михаил Данчев, управител на компанията. 

„Мисля, че този меморандум ще бъде изключително полезен за УНСС и за повишаване на квалификацията на студентите“, каза заместник-ректорът проф. д-р Цветана Стоянова.


Aviation Servaces e утвърден независим доставчик на авиационни логистични услуги с развита офис мрежа в Централна и Източна Европа

Първият офис от групата е открит в България през 1998 г.;

Първоначално компанията се занимава със спедиторска дейност и превоз на авиопратки;

2003 – Закупен е карго терминалът на бившия национален превозвач авиокомпания Балкан;

2004 – Първата частна компания в България с лиценз за оператор по наземно обслужване;

2006 – Първата компания в България сертифицирана като регулиран агент;

2007 – Компанията сменя името си на Aviation Servaces, преустановявайки спедиторската си дейност, фокусирайки се върху авиационни услуги и складова логистика;

2010 – Сертификат за одобрен икономически оператор, опростени митнически процедури, сигурност и безопасност;

2010 – Aviation Servaces започва работа в Скопие, Северна Македония;

2012 – Сертификация на системата за управление на качеството по ISO 9001, ISO 14001 система за управление на околната среда и ISO 27001 системи за управление на информационната сигурност;

2013 – Откриване на офиси в Букурещ и Варшава;

2013 – Сертификация по ISO 28000 система за управление на сигурността по веригата на доставки;

2013 – Първият сертифициран доставчик по ISAGO в България;

2014 – Сертификация на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS;

2016 – Съвместно предприятие е регистрирано във Виена, Австрия;

2017 – Основана е Авиейшън Сървисиз, Сараево.


   

Галерия снимки от УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Авиейшън Сървисиз България ООД (Avia ...