УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Центъра на НАТО за управление на кризи

петък, 15 септември 2023 14:15

Университетът за национално и световно стопанство сключи меморандум за сътрудничество с Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО по управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE).

Споразумението бе подписано от директора на CMDR COE полковник Орлин Николов и от ректора на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров (на снимката долу).

Проф. д-р Димитър Димитров и полковник Орлин Николов

В споразумението се определят принципите и приоритетите на бъдещото сътрудничество между двете организации, като основната цел е да се използва академичното знание и военната експертиза в областта на управлението на извънредни ситуации, устойчивост и реакция при бедствия.

Съвместната дейност ще включва още възможности за образование и обучение, научноизследователска дейност, както и предоставяне на експертни знания.

На официалната церемония присъстваха командният състав от CMDR COE, заместник-ректорът на УНСС по научноизследователската и международната дейност доц. д-р Михаил Мусов, ръководителят на катедра „Международни отношения“ доц. д-р Пламен Ралчев, както и ас. д-р Моника Панайотова и гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, които ще бъдат координатори по споразумението.

Доц. д-р Михаил Мусов, доц. д-р Пламен Ралчев и гл. ас. д-р Екатерина Богомилова (от дясно наляво)

Ас. д-р Моника Панайотова

„Изпълнението на мисията на Университета зависи до голяма степен от развитието на нашата партньорска мрежа. Дейностите по това споразумение за сътрудничество - съвместни образователни програми, изследователски проекти, стажове за обучение на студенти и други - ще спомогнат за изпълнението на нашия ангажимент към обществото ни“, изтъкна проф. Димитров.

Полковник Николов изрази задоволството си от възможността за задълбочаване на сътрудничеството с УНСС, надграждайки вече съществуващото взаимодействие с катедра „Международни отношения“. Той подчерта потенциалните направления за съвместни начинания, като обмен на информация и разработване на проекти, както и участие на студенти от УНСС в курсовете и стажантската програма на CMDR COE.

В допълнение доц. Мусов сподели, че: „Това партньорство е чудесна възможност да покажем формиращата роля на университетите и да засилим ангажимента на УНСС да бъде отговорен университет с голямо въздействие върху икономиката и обществото ни“.

По време на дискусията доц. д-р Пламен Ралчев, ръководител на катедра „Международни отношения“, акцентира на все по-комплексните предизвикателства, пред които сме изправени в областта на сигурността и отбраната, които предполагат мултидисциплинарен подход и тясно сътрудничество между представителите на военната и цивилната експертиза: „Затова катедра „Международни отношения“ на УНСС инициира днешното споразумение за сътрудничество с Центъра на НАТО за управление на кризи (CMDR) и ще работи съвместно с катедра „Национална и регионална сигурност“ за неговата реализация“.

Участниците в церемонията обсъдиха текущи проекти по линия на ЕС и НАТО и други дейности в областта на образованието и обучението, провеждани в CMDR COE, както и потенциални възможности за сътрудничество с УНСС, включително обмен на студенти за съществуващите стажантски програми.

Ректорът получи плакет от полковник Николов

                                                       

 

Галерия снимки от УНСС подписа меморандум за сътрудничество с Центъра на НАТО за управление на кри ...