Тридесета юбилейна международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език

вторник, 12 септември 2023 11:29

На 9 и 10 септември 2023 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе Тридесетата юбилейна международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА): A Jubilee: The Past, Present and Future of ELT.

Съорганизатори и домакини бяха УНСС и катедра ЧЕПЛ. В събитието взеха участие учители, преподаватели, собственици на езикови школи, представители на неправителствени организации от България, Словения, Сърбия, Северна Македония, Кипър, Черна гора, Албания, Русия, Полша, Чехия.

Чрез докладите на ст. пр. д-р Дилян Гатев, ст. пр. д-р Георги Димитров и ст. пр. Мая Бойчева бе представена  дейността на екипа на сектор „Английски език“, а участниците дадоха висока оценка на професионализма и капацитета на нашата колегия.

Освен обмен на добри практики и идеи в чуждоезиковото обучение бяха проведени и две обучения. Едното представи „Дигиталната раница“ в българското училище, а второто акцентира на усъвършенстването на българския учител, съвместна инициатива с издателство „Просвета“.

Специални гости на конференцията бяха представители на партньорските организации от седем страни, както и доц. д-р Силвия Великова, член на изпълнителния комитет на Международната федерация на преподавателите по чужди езици (ФИПЛВ).

Участниците в конференцията дадоха висока оценка и на конферентната база на УНСС, както и на възможностите за модерно обучение в достъпна среда, които тя предлага.

Церемония по откриването. Пленарните докладчици и част от управителния съвет на БАПА.

От ляво надясно: ст. пр. д-р Албена Стефанова, президент на БАПА; Светлана Зувич, член на УС на ЕЛТА, Сърбия, доц. д-р Силвия Великова, член на изпълнителния комитет на ФИПЛВ и бивш президент на БАПА, Святлана Карпава, президент на Асоциацията на кипърските учители; Светлана Ташевска, бивш президент на БАПА, гл. ас. д-р Зарина Маркова, пленарен докладчик и бивш член на УС на БАПА

Пленарните доклади предизвикаха сериозен интерес и провокираха оживени дискусии.

Обучение „Дигитална раница“


Галерия снимки от Тридесета юбилейна международна конференция на Българската асоциация на преподав ...