Доц. д-р Силвия Терезова е новият председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

петък, 01 септември 2023 10:40

Доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, е новият председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) с решение № 581 на Министерски съвет от 31.08.2023 за промени в състава на Съвета.

Заедно със задълженията на декан, доц. Терезова е и ръководител катедра „Икономика на търговията“. Tя завършва магистратура в Университет за национално и световно стопанство, специалност „Икономика на търговията“, а след това започва да преподава в същата катедра и продължава своето развитие там. Доц. д-р Силвия Терезова е автор на книгите „Анализ на търговска дейност“, 2012 г.; „Бизнес план на търговската фирма“, 2011 г.; „Методи и модели за управление на стоковите категории в търговията“, 2009 г. и др. Научните й интереси са в областта на планирането и анализа, асортиментна политика, икономико-математически методи и модели. Доц. Силвия Терезова е работила в Комитета по цените към Министерски съвет като специалист в дирекция Селско стопанство, обществено хранене и търговия, сектор Търговия и обществено хранене. От 2013 г. до август 2023 г. е член на Националния съвет по цени и ценообразуване на лекарствените продукти.


Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е със статут на държавна комисия. Тя утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти, включва продукти в Позитивния лекарствен списък (ПЛС), утвърждава фармакотерапевтични ръководства и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, осъществява контрол върху продажбата на лекарствени продукти с утвърдени цени.

Националният съвет поддържа и актуализира публичните регистри на: цените на лекарствените продукти, включвани в ПЛС и заплащани с публични средства; пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в ПЛС; максималните продажни цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание; Позитивният лекарствен списък; националните номера за идентификация на лекарствените продукти.


  

Галерия снимки от Доц. д-р Силвия Терезова е новият председател на Националния съвет по цени и реи ...