Българският екип от УНСС по проект BOLSTER създаде Местен алианс за справедлив преход (LJTA) в Стара Загора

петък, 07 юли 2023 8:15

На 9 юни 2023 г. в рамките на проект BOLSTER, финансиран от Европейската комисия, по покана „Стимулиране на справедливия преход в Европа" по програма „Хоризонт Европа", беше учреден Местен алианс за справедлив преход (LJTA), който да служи като своеобразен консултативен комитет за действията, предприети в региона на Стара Загора и да полага грижи за обществения интерес в контекста на Европейската зелена сделка.

Координатори и партньори на УНСС в създаването на Местния алианс за справедлив преход са доц. д-р Милена Илиева и д-р Ганчо Илиев от неправителствената организация „Свят без граници".

Представители на осем местни организации, включително представители на местната власт, регионалната администрация, Обществения посредник на територията на община Стара Загора, Агенцията за регионално икономическо развитие, Тракийският университет – Стара Загора, Регионалната служба по заетостта, Неправителствена организация „Самаряни“, Международният младежки център в Стара Загора, участваха в първата среща на Местния алианс за справедлив преход. Основната тема за дискусия беше свързана с необходимостта от изследване на това как маргинализираните общности са засегнати от политиките на Европейската зелена сделка и да се проучат възможностите за включване на всички потенциално засегнати страни в процесите на вземане на решения.

Членовете на Алианса обсъдиха някои идеи за прилагането на мерките на политиката за справедлив преход и на Местния план за справедлив преход за региона на Стара Загора. Участниците в LJTA предоставиха обратна връзка за по-добро разбиране на гледните точки на различните заинтересовани страни от процеса на Справедлив преход и изразиха готовност за съдействие за улесняване на контактите с общностите, участващи и неучастващи в Справедливия преход. В рамките на срещата беше получена обратна връзка за планирания обхват на работата по проекта с Многостранни форуми (съобразен с рамката на BOLSTER и с местните условия) и дадоха предложения за обогатяване на политическите диалози. Участниците обобщиха бъдещата работна програма с приоритет върху важността и спешността на мерките, които трябва да бъдат предприети за ускоряване на изпълнението на Местния план за справедлив преход за региона.

Екипът на УНСС по проект BOLSTER включва: проф. д-р Христина Николова - институционален координатор и ръководител на проекта за УНСС - катедра „Икономика на транспорта и енергетиката", проф. д-р Даниела Иванова – катедра „Икономика на природните ресурси", проф. д-р Елка Василева – катедра „Икономика на природните ресурси", доц. д-р Александър Стоянов – катедра „Икономическа социология", доц. д-р Владимир Зиновиев - катедра „Икономика на транспорта и енергетиката", докторант Надя Парпулова - катедра „Икономика на транспорта и енергетиката".


ФОТОГАЛЕРИЯ


     

Галерия снимки от Българският екип от УНСС по проект BOLSTER създаде Местен алианс за справедлив п ...