Етиката в българската наука събра в двудневен форум водещи учени

С каквото мога ще съдействам тази конференция да се утвърди, да стане постоянен семинар, който да се провежда веднъж или два пъти годишно, оцени ректорът на УНСС проф. д-р Борислав Борисов двудневния форум на тема „Етиката в българската наука". „Голяма част от вината за вкарването на философията в ъгъла е вина на самите философи. Може ли да четеш курс по философия и конспектът да е само от шест въпроса?", риторично попита проф. Борисов, който коментира, че сега са необходими много усилия, за да върнем философията и да я наложим като дисциплина във фундаменталния научен блок. „Философията трябва не само да е задължителна за докторантите", посочи той, като даде пример с дипломиращите се студенти, в съзнанието на които са само изучаваните дисциплини, но без „картинка", без надграждане и логически връзки. „А на това учи философията", акцентира ректорът, под чийто патронаж се проведе Седмата национална конференция по етика. Организатори на форума, събрал около 60 участници, бяха катедра „Политическа икономия", секция „Философия" на УНСС и Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН - секция „Култура, ценности и морал".

Докладите на двудневната конференция бяха организирани в осем основни блока с най-актуална тематика, търсеща етическите аспекти на науката, научната общност в етическия контекст, академизмът и професионалната етика, отклоненията на стандартите в науката и др. Докладчици и участници бяха изявени учени и специалисти от УНСС, БАН, Техническия университет в София, варненските Икономически и Медицински университет, СУ „Св. Климент Охридски" и др. В организационния комитет на форума бяха чл. кор. проф. д.ф.н.Васил Проданов от УНСС, доц. д-р Валентина Драмалиева от УНСС и доц. д-р Емилия Маринова от ИИОЗ, БАН. В конференцията взеха участие и доайените на българската етическа наука проф. Любомир Драмалиев, проф. Янко Янчев и доц. Димитър Георгиев.

„Започнахме с рекапитулация на българската етика преди осем години, а през последните две години, благодарение на УНСС, който осъществява провеждането на конференциите, сега разглеждаме изключително важна тема: за етиката в науката. Проблематиката е в контекста на реформите в научната област, която не се поставя от управляващите, а е изключително важна", посочи проф. Васил Проданов при откриването на форума.


Етическите проблеми в науката не са запазена територия за етиците, а са обединяващ фактор за всички, свързани с науката във всичките й сфери, области, аспекти – както за създателите, така и за потребителите, а също и за разпространителите на знание. Конференцията бе добър повод да се срещнат хора, свързани с различни научни области, както и хора, свързани с науката по различни начини – учени, преподаватели, студенти, докторанти, администратори, експерти, издатели.

Галерия снимки от Етиката в българската наука събра в двудневен форум водещи учени ...