Групата за териториално сътрудничество HELICAS проведе Общото си събрание

петък, 26 май 2023 16:34

Днес се проведе годишното Общо събрание на HELICAS (Holistic Efficient Local Initiatives for Cooperation And Synergy). В него участваха проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и вицепрезидент на HELICAS и доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследовоателска дейност и международно сътрудничество и член на Общото събрание.

По време на събранието беше дадена висока оценка на проведената на 18 февруари 2023 г. в УНСС научна конференция на тема „Териториалното трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа, институционалното осигуряване и ролята на финансовите стимули“ и беше изказана благодарност на ректора на УНСС за гостоприемството. 

Общото събрание одобри одитния доклад на организацията за 2022 г. и прие годишния бюджет за 2023 г. Обсъдени бяха и възможностите за задълбочаване на сътрудничество с останалите групи за териториално сътрудничество в Югоизточна Европа, както и конкретни възможности за съвместни проекти в трансграничния регион България-Гърция.

Галерия снимки от Групата за териториално сътрудничество HELICAS проведе Общото си събрание  ...