Новият сайт на Юридическия факултет на УНСС акцентира върху научните публикации

вторник, 23 май 2023 17:47

Юридическият факултет представи новия си сайт, изработен от дирекция „Информационни технологии“ и екип от Факултета.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри събитието като похвали усилията на екипа на доц. д-р Росен Кирилов, заместник-ректор по дигитализация и киберсигурност, на дирекция „Информационни технологии“, както и доброто задание на Юридическия факултет, за да се реализира този богато информативен и модерен сайт. „Сегашното поколение е дигитално, информира се през телефона, подава документи и плаща онлайн и този сайт е за тях – по-лесно да намират информация, да учат и да се развиват. Всичко се прави за нашите студенти, да бъдат улеснени в своята работа“, каза ректорът на УНСС.

Доц. д-р Захари Торманов, декан на Юридическия факултет, ректорът проф. д-р Димитър Димитров и зам.-ректорите проф. д-р Цветана Стоянова и доц. д-р Росен Кирилов (от дясно наляво)

„Качественото образование в Юридическия факултет не случайно доведе до резултата специалност „Право“ да е №1 през последните години в УНСС“, каза доц. д-р Росен Кирилов, заместник-ректор по дигитализация и киберсигурност. Той сподели, че през последните години доста подстайтове на центрове и институти към УНСС са модернизирани, но остава проблемът с актуализацията на катедрените подсайтове, защото те се поддържат на доброволен принцип. 

Проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, приветства доброто изпълнение при изработването на сайта и посъветва и другите факултети и катедри да вземат пример от Юридическия факултет и по същия начин съдържанието да бъде разбираемо и достъпно за всички студенти и преподаватели.

„Скоро чествахме 103 години от създаването на университета и мисловно се върнах назад във времето, когато създателите на университета са разбирали нуждите на своето време, разбирали са, че в началото на индустриалната ера е необходимо едно европейско образование, което да създаде елита на България от юристи, икономисти, търговци. Ние сега сме в дигиталната ера и също трябва да сме „в крак с времето“. Трябва да предлагаме на нашите студенти модерно и качествено образование, да имаме дигитални платформи, да осигуряваме научна продукция, да сме адекватни на този дигитален информационен свят“, каза деканът на Юридическия факултет доц. д-р Захари Торманов.

Той представи рубриките и съдържанието на новия сайт като акцентира на публикациите,  които са достъпни в рубриката „Наука“. „Качени са монографии, книги, научни статии на юристи-преподаватели във Факултета. Публикувани са сборниците, излизали през годините, статии в юридически издания. Сайтът е с изключително богато съдържание и представя дейността на Юридическия факултет по най-добрия начин и само досега са публикувани около 10 000 страници“, каза доц. Торманов.

На представянето присъства и зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество доц. д-р Михаил Мусов

Деканът на ЮФ доц. д-р Захари Торманов

В отговор на покани от върховните съдилища преподаватели от Юридическия факултет са изготвяли становища по тълкувателни дела, които са оценявани с респект и уважение от юридическата общност. Тези становища също са публикувани в новия сайт - становища по дела на конституционния съд, по дела на върховния касационен съд и становища на преподаватели от юридическите катедри, които са довели до тълкувателни решения.

Създадена е и рубриката „Проекти за становища“, до която ще имат достъп преподаватели и докторанти, които ще могат да работят по създаване на нови становища.

Съдържанието на новия сайт показва активната научноизследователската дейност в областта на правните науки на Юридическия факултет, както и подпомагането и насърчаването на индивидуалните и колективни научни изследвания в сътрудничество с национални, международни и чуждестранни институции. Стремежът е да се достигнат високите научни стандарти чрез научни публикации, издаване на научно списание, организиране на национални и международни научни форуми, и изграждане на научни центрове.

След представянето на сайта се проведе дискусия, в която участваха преподаватели и от други факултети, както и студентите. Засегнаха се темите за трудностите при създаването на дигитални платформи и защита на информацията.

Галерия снимки от Новият сайт на Юридическия факултет на УНСС акцентира върху научните публикации  ...